Elnökség

 

A Közgyűlések közötti időszakban a Társaság ügyintéző szerve az Elnökség, amely a Közgyűlés hatásköreit tiszteletben tartva irányítja a Társaság működését.

2011. szeptember 24. napján, a Társaság megismételt alakuló Közgyűlésén az alábbi személyeket választották meg az alapító tagok az Elnökségbe – az Alapszabály vonatkozó rendelkezése alapján ötéves időtartamra – 2011-től 2016-ig terjedő időszakra.

Prof. Dr. Paczolay Péter
elnök
Dr. Fejes Zsuzsanna
alelnök
Dr. Kovács Endre Miklós
alelnök
Dr. Tóth Zoltán
alelnök

Az Elnökség a hatáskörébe tartozó feladatok teljesítése során:

(a) a Társaság folyamatos működését irányítja, szervezi;

(b) gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról, valamint szabályszerű működéséről;

(c) előkészíti a Társaság alapszabályának és egyéb szabályzatainak a tervezetét;

(d) előkészít minden olyan döntést, ami a Közgyűlés hatáskörébe tartozik;

(e) gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról;

(f) előkészíti a Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntéseket;

(g) kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetést és a beszámolót;

(h) kezeli a Társaság működése során keletkezett vagyont;

(i) lefolytatja első fokon a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárást;

(j) a tagokról nyilvántartást vezet a mindenkori adatvédelmi szabályok érvényre juttatása mellett;

(k) véleményt fogalmaz meg és javaslatokkal él a tagokat érintő kérdésekben, továbbá védi érdekeiket;

(l) elbírálja a tagok által benyújtott panaszokat;

(m) szervezi és gondozza a Társaság és a különböző más társadalmi szervezetek együttműködéseit;

(n) dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.