A terhelt jogai és az áldozat méltósága

Kerekasztal-beszélgetés Király Tibor emlékére

A terhelt jogai kontra az áldozat méltósága témakörében az Ügyészek Lapja, közösen az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal, 2023. december 13-án az OKRI-ban kerekasztal-beszélgetést szervezett Király Tibor jogtudós emlékére, aki több éven át az Ügyészek Lapja szerkesztőségének a tagja volt.

Mivel a jogok közötti egyensúly megteremtése nem minden esetben lehetséges, ezért a szakemberek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a terhelti és a sértetti jogok összeütközése esetén vajon melyik primátusa érvényesül.

Ad-e választ a felvetett kérdésre Király Tibor 2023-ban újra kiadott régi (1962-es) könyve? (A védelem és a védő a büntető ügyekben)

„Ment-e” az évtizedek által „a világ elébb?”

A 21. század hajnalán meghatározott ügyekben levezethető-e a sértetti jogok elsőbbsége a különleges bánásmódra vonatkozó szabályokból?

Van-e joghézag a jogok összeütközése esetén, és ha igen, akkor ezt csak a Be. módosításával oldhatjuk-e fel?

A kerekasztal-beszélgetésről készült beszámoló az Ügyészek Lapja következő számában, a folyóirat Disputa rovatában lesz olvasható.

A beszélgetés résztvevői az alábbiak voltak:

  • Ambrus István ELTE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens
  • Barabás A. Tünde OKRI, igazgató
  • Bartkó Róbert SZE DFK, egyetemi docens, ügyvéd
  • Békés Ádám PPKE JÁK, egyetemi docens, ügyvéd
  • Deák Zoltán Kecskeméti Járási Ügyészség, csoportvezető ügyész
  • Kiss Anna OKRI, tudományos főmunkatárs, Ügyészek Lapja főszerkesztő, MJÁT elnök
  • Kökényesi-Bartos Attila Legfőbb Ügyészség, kirendelt ügyész
  • Sárik Eszter OKRI, tudományos főmunkatárs
  • Schmidt Gábor legfőbb ügyészségi ügyész

A kerekasztal-beszélgetést Kiss Anna főszerkesztő vezette.