Tisztelt Érdeklődő!

 

Köszönjük, hogy ellátogatott a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság honapjára. Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassuk Társaságunkat.

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság egyesületi formában működő, közhasznú civil szervezet, mely a jogi szakmai tudományos kutatás és eszmecsere fóruma kíván lenni.

Célunk, hogy összefogjuk azokat a jogász szakembereket, akik ismereteik megosztásával és a mások által felhalmozott tudás megismerésével hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy országunk és jogrendszerünk jogi problémáit mélyebben megérthessük, és akik azok megoldásában, egyes jogintézményeink korszerűsítésében és fejlesztésében tevékenyen részt kívánnak venni.

Társaságunk kifejezetten törekszik az elméleti és a gyakorlati jogászok speciális szaktudásának ötvözésére, hogy mind az elméleti meglátások segíthessék a gyakorlati jogászok munkáját, mind a gyakorlati ismeretek és megoldások szélesíthessék a juriszprudencia látókörét, hozzájárulva a reflexív jogi gondolkodás eredményeinek mélyebb megalapozásához. E tekintetben végül kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tapasztaltabb jogászok mellett a fiatalok is részt vegyenek Társaságunk munkájában, akik nemcsak tanulhatnak idősebb kollégáiktól, de sajátos szemléletmódjukkal, fiatalos újítani akarásukkal maguk is hozzájárulhatnak a közös eszmecseréhez.

Ha jogászként Ön is egyetért a fenti célkitűzéseinkkel, örömmel várjuk Önt is Társaságunk soraiba. Ezenkívül folyamatosan keressük az együttműködés lehetőségét más, nem jogász szakemberekkel is, így ha nem jogászként szeretne közreműködni jogrendszerünk továbbfejlesztésében, szintén keressen meg minket, mert valljuk, hogy országunk és társadalmunk fejlődését csak a közös gondolkodás, a tapasztalatok kölcsönös megosztása és a problémák megoldásában való együttműködés viheti előbbre.

Köszönti Önt a Társaság teljes tagsága nevében:

Prof. Dr. Paczolay Péter
a MJÁT elnöke