Meghívó az „Uj utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” című tudományos konferenciára

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal közös szervezésben „Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” címmel tudományos konferenciát rendez.

2012. január 1. napjától jelentősen megváltozott a helyi önkormányzatok működését meghatározó jogszabályi környezet. Az Alaptörvény, valamint a vonatkozó sarkalatos törvények alapján a jogalkotó a törvényességi „ellenőrzés” tekintetében korábban kialakult szabályozási modelltől elszakadva törvényességi „felügyeleti” eszközöket vezetett be, továbbá a helyi önkormányzati normakontroll tárgykörében hatáskört delegált a Kúrián újonnan létrejött Önkormányzati Tanács részére, megszüntetve ezzel az Alkotmánybíróság e területen fennálló monopóliumát.

Az érintett jogterületen végbement változásokra figyelemmel a konferencia első blokkjában a helyi önkormányzati rendeletek alkotmánybírósági és kúriai normakontrollját megvalósító szakemberek, míg a második blokkban a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatali kollégák osztják meg gondolataikat az érdeklődőkkel.

A szervező intézmények reményei szerint a szakmai fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva ennek keretében a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeleti rendszerének tekintetében felvetődő aktuális kérdésekre, lehetőséget teremtve egyúttal azok megvitatására és a válaszok megfogalmazására.Időpont
2014. március 10. (hétfő)
Helyszín
Kúria Díszterme
1055 Budapest, Markó utca 16.

A konferencián való részvétel ingyenes, mely azonban – a 70 főben korlátozott létszámra tekintettel – előzetes regisztrációhoz kötött.A szakmai fórumon való részvételi szándék jelzésére
2014. február 28. napjáig adott a lehetőség
az mkbe@kuria.birosag.hu e-mail címen.

A jelentkezés megküldésével egyidejűleg kérjük feltüntetni az érintett személy munkahelyét, továbbá – az épületbe való beléptetés érdekében – egy személyazonosításra alkalmas dokumentum számát is.

További információ: Dr. Hajnal Péter (06-30/377-85-25); Dr. Kovács Endre Miklós (06-20/269-90-19)

Kapcsolódó dokumentumok

„Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” című tudományos konferencia (Budapest, 2014. március 10.) – Meghívó és szakmai program