Alapszabály, Társasági határozat, Közhasznúsági jelentések

április 6, 2024

Mészáros Ádám Emlékérem átadása

Meghívó: Tudományos Pályázat Díjkiosztó Emlékkonferencia MEGHÍVÓ A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT), valamint a Mészáros Ádám Emlékbizottság által – Mészáros Ádám emlékére, 2024. január 13-án […]
január 14, 2021

Társasági határozatok

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott elnökségi tagnak – a Felügyelő Bizottság ülése esetében annak elnökének – a feladata a Magyar Jog- és Államtudományi […]
január 14, 2021

Közhasznúság

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság a közhasznú státuszánál fogva köteles az éves számviteli beszámolójának jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést [az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint […]
január 14, 2021

Közgyűlés határozatai

2014. év 5/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozat A VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2014. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e […]
január 14, 2021

Alapszabály

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdésében és X. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapul vétele mellett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. […]