Beszámoló a „Pénzmosás a gyakorlatban” című szakmai konferenciáról

2013. március 5-én tartotta bemutatkozó rendezvényét a MJÁT Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozata. A konferenciának, amely a „Pénzmosás a gyakorlatban” címmel került megrendezésre, az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) adott otthont, de képviseltette magát a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Diákköre is.

A társszervezők közül az OKRI több, mint ötven éve áll a bűnügyi tudományok szolgálatában. Az ügyészség tudományos és kutató szerveként főbb feladatai közé a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntető-jogtudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése és a kutatási eredményeknek a gyakorlati munkában való hasznosítása áll.

A Károli Gáspár Református Egyetem hosszú idő óta fontos szerepet játszik a jogász oktatásban. A Kecskeméti Református Jogakadémia 1831-ben alakult meg, és 1949-es bezárásáig képviselte a folyamatosságot a református jogi oktatásban. A jogászképzés ismételten 1994-ben indult meg Kecskeméten, majd 1999-től Budapesten is.

A MJÁT Bűnügyi Tudmányok Szakmai Tagozata alapvetően az anyagi büntetőjog, a büntető eljárásjog és a kriminalisztika tárgykörébe tartozó tudományterületek gondozásának, illetve a vonatkozó szakmai kérdések megvitatásának feladatát látja el. Céljai között szerepel a tudománynépszerűsítés mellett előadások, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezése, és nem utolsó sorban a fiatal generáció tudományos munkásságának támogatása.

A rendezvénnyel a Társaság azt a törekvését jutatta kifejezésre, hogy szoros kapcsolatot építsen ki egyrészt a jogi karok tanszékeivel, másrészt a tudományos kutatóintézetekkel. Ennek érdekében került sor a szakmai konferenciára, reményeink szerint sikerrel.

A rendezvény alapgondolatát az adta, hogy a pénzmosás elleni küzdelem világszerte és így hazánkban is fokozottan áll az érdeklődés középpontjában. Az elmúlt időszakban rendkívül nagytudású szakemberek, kutatók több éves, évtizedes munkájának eredményeként rengeteg ismeretanyag halmozódott fel a pénzmosás szerteágazó és nehezen megragadható jelenségéről. Ennek keretében széleskörű ismereteket szerezhettünk a pénzmosás legfontosabb jogi, kriminológiai, gazdasági meghatározásairól, a hazai és a nemzetközi jogszabályi környezetéről, annak értékeléséről, a pénzmosás különböző lehetséges megjelenési formáiról, technikáiról. Amiről talán kevesebb ismeret áll rendelkezésünkre, az a magyar valóság. A konferencia célja ezért elsősorban az volt, hogy bemutassa a pénzmosás hazai jellemzőit. Ennek érdekében előbb gyakorlati szakemberek mutatták be azokat a hatóságokat, és egyben azok munkáját, amelyek a pénzmosás elleni küzdelemben kulcsfontosságú szerepet játszanak.

Első előadóként dr. Simonka Gábor őrnagy, a NAV Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodájának főosztályvezetője mutatta be a magyar FIU (Financial Intelligence Unit) egység főbb tevékenységi területeit. Ezt követően dr. Sisák Attila százados, a NAV Bűnügyi Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese ismertette a Főosztály szervezeti elhelyezkedését, tevékenységét, illetve a pénzmosás körében végzett nyomozási tapasztalatait.

A szakemberek prezentációi után az OKRI kutatói mutatták be azt, hogy milyen típusú ügyek merülnek fel nálunk, és mik ezek legfőbb jellemzői.

Ennek során előbb Kó József ismertette a pénzmosásos bűnügyek hazai keresztmetszetét a kriminálstatisztikai jellemzők segítségével, majd dr. Kármán Gabriella és dr. Tilki Katalin vázolták fel azokat az ügycsoportokat, amelyeket kutatásuk során tipizálni tudtak, és példákkal illusztrálták azokat.

A konferenciát Dr. Mészáros Ádám zárta a pénzmosásos ügyek alacsony számának lehetséges magyarázatával és néhány javaslat megfogalmazásával.

A szakmai fórum alkalmával készült fotókból álló válogatás a „Fotógaléria” menüpontban tekinthető meg.