250 éves a Dei delitti e delle pene - Konferencia Cesare Beccariáról (2015)


Tudományos konferencia Cesare Beccariáról

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszéke az Országos Kriminológiai Intézet és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság "250 éves a Dei delitti e delle pene - Konferencia Cesare Beccariáról" című tudományos konferenciát rendez.