Közhasznúság

 

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság a közhasznú státuszánál fogva köteles az éves számviteli beszámolójának jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést [az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (új Civil tv.) alapján közhasznúsági mellékletet] készíteni, melynek elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok kapcsolódó rendelkezései szerint a Társaság köteles a közhasznúsági jelentését (az új Civil tv. alapján a közhasznúsági mellékletét) az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni, továbbá a saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.