Társasági határozatok

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott elnökségi tagnak – a Felügyelő Bizottság ülése esetében annak elnökének – a feladata a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság egyes szervezeti egységei által elfogadott határozatoknak a közzététele céljából intézkedni a transzparens működés biztosítása érdekében.

Közgyűlés határozatai

2014. év

5/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2014. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követően tizenöt napon belül kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014.május 26.
4/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
3/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Alapszabályának II. számú módosítását, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság székhelye szerint illetékes Szegedi Törvényszéknél az Alapszabály módosításához kapcsolódó változásbejegyzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
2/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt arról, hogy a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Alapszabályának II. számú módosítását megalapozó közgyűlési döntést minősített többséget igénylő határozathozatali tárgykörbe utalja.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
1/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2014. április 8. napján megtartott V. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatról, továbbá a működési, valamint szakmai célú pályázatokról, projektekről szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.

2013. év

9/2013. (X. 14.) Közgyűlési határozatAz V. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság AIapszabályának I. számú módosítását, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság székhelye szerint illetékes Szegedi Törvényszéknél az Alapszabály módosításához kapcsolódó változásbejegyzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. október 14.
8/2013. (X. 14.) Közgyűlési határozatAz V. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt arról, hogy a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság AIapszabályának I. számú módosítását megalapozó közgyűlési döntést minősített többséget igénylő határozathozatali tárgykörbe utalja.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. október 14.
7/2013. (III. 19.) Közgyűlési határozatA IV. rendes Közgyűlés megtárgyalta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával tervezett együttműködési megállapodást, melynek megkötéséről egyhangúlag dönt, egyúttal felkéri az Elnökséget a vonatkozó megállapodás szövegtervezetének a véglegesítésére, valamint annak aláírásával kapcsolatos koordinációs teendők ellátására.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. március 19.
6/2013. (III. 19.) Közgyűlési határozatA IV. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. március 19.
5/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés megtárgyalta a 2013-as projekt- és kapcsolódó pályázati alternatívákat, melyek elfogadásáról egyhangúlag dönt, egyúttal felkéri az Elnökséget az egyes pályázati lehetőségek kapcsán beérkező tagsági projektjavaslatok összesítésére, valamint a vonatkozó pályázatok előkészítésére, majd azok koordinációjára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
4/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt az Internetbiztonság Magyarországon és az Európai Unióban Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
3/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Jog és Irodalom Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
2/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2013. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követően – az Alapszabály 100. § (2) bekezdése szerint – 2013. január 31. napjáig kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
1/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2012. június 6. napján megtartott II. Elnökségi ülésének és a 2012. december 21. napján megtartott III. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatokról szóló, továbbá a Társaság működési célú pályázatairól, valamint a lezajlott és folyamatban lévő szakmai projektjeiről szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.

2012. év

9/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
8/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2011. évi közhasznúsági jelentését, és egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
7/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját az előkészületben lévő szakmai projektek, valamint azok anyagi fedezetét biztosító pályázatok és egyéb támogatási kérelmek tárgyában.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
6/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) keretében megjelenő Államreform c. tematikus számhoz kapcsolódó szakmai konferencia előkészítéséről az alábbi módon.

A konferencia célja: A napjainkban kibontakozó államreform egyes szegmenseinek megvizsgálása egy-egy jeles szakember előadása nyomán. A szakmai fórumot követően egy tanulmánykötet kiadása a plenáris ülésen elhangzott előadások alapjául szolgáló írásokból.

A konferencia lebonyolítása: A felkért személyek előadásaira egy plenáris ülés keretében kerülne sor, melyet a PhD-hallgatói szekciók, majd – a szakmai programok után – egy állófogadás, valamint kötetlen beszélgetés követnének.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
5/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) lektori feladatainak a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság feladatkörébe való áthelyezéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
4/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt az Állam- és Jogbölcseleti Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
3/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Területi és Helyi Közigazgatási Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
2/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2012. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követő 15 napon belül kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
1/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2012. január 3. napján, Budapesten megtartott I. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatokról szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.

2011. év

4/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés a tagdíj mértékét évi 3000 Ft összegben állapítja meg.
3/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dr. Paczolay Péter tagot elnök, Dr. Fejes Zsuzsanna tagot alelnök, Dr. Kovács Endre Miklós tagot alelnök, Dr. Tóth Zoltán tagot alelnök, Dr. Zsidai Ágnes a felügyelő bizottság elnöke, Dr. Kiss Anna a felügyelő bizottság tagja, Dr. Mészáros Ádám a felügyelő bizottság tagja tisztség viselésére.
2/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Alapszabályt.
1/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúlag megalakítja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaságot.

Elnökség határozatai

2014. év

1/2014. (IV. 8.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

– Dr. Amberg Erzsébet (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd, r. százados)

– Dr. Fazekas Ágota Nikolett (Gyulai Járásbíróság, bírósági titkár)

– Dr. Gyergyák Ferenc (Alkotmánybíróság, főtanácsadó)

– Dr. Kaszás Eszter (Dr. Balsai Szabolcs Ügyvédi Irodája, ügyvédjelölt)

– Dr. Magyar Elemér (nyugdíjas ügyvéd)

– Dr. Oláh Miklós Péter (Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési Iroda, irodavezető-helyettes)

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. április 8.

2013. év

1/2013. (IX. 25.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

– Dr. Bakos Kitti (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd)

– Dr. Daragó Dénes (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

– Dr. Fekete Balázs (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Európajogi Tanszék, egyetemi adjunktus; Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, tudományos munkatárs)

– Dr. Mészáros János (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, PhD-hallgató)

– Dr. Papp Tekla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens)

– Dr. Pintér Beatrix (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

– Dr. Tárczy Edit (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, törvényességi referens)

– Dr. Varga Endre (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

– Prof. Dr. Varga Zs. András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, dékán; Közigazgatási Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár)

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. szeptember 25.

2012. év

9/2012. (XII. 21.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

– Dr. H. Szilágyi István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Jogbölcseleti Tanszék, egyetemi docens)

– Dr. Nagy Tamás (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi docens)

– Dr. Nótári Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, egyetemi docens; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs)

– Dr. Sárkány Péter (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Ügyfélszolgálati Osztály, osztályvezető)

– Dr. Sulyok Márton (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. december 21.
8/2012. (VI. 5.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

– Dr. Antal Csanád (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, egyetemi tanársegéd)

– Dr. Auer Ádám (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató)

– Dr. Baracsi Katalin (Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, titkárságvezető)

– Dr. Czenczer Orsolya (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék, egyetemi docens)

– Dr. Csatlós Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs)

– Dr. Monori Gábor (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, egyetemi adjunktus)

– Dr. Szentes Barbara (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, PhD-hallgató)

– Dr. Szilágyi Péter Albert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, egyetemi tanár)

– Dr. Szmodis Jenő (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, egyetemi adjunktus)

– Dr. Temesvári Péter (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Osztály, Jogi Csoport, jogi referens)

– Dr. Vörös Judit (Dr. Galavitsné Dr. Ábrahám Krisztina, ügyvédjelölt)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. június 5.
7/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) keretében megjelenő Államreform c. tematikus számhoz kapcsolódó szakmai konferencia előkészítéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
6/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt az Európai Bizottság, a hazai központi államigazgatási szervek, a Magyar Tudományos Akadémia és annak területi szervei, valamint a hazai egyetemek, továbbá a Társaság illetékességi területén fekvő önkormányzatok civil támogatási lehetőségeivel kapcsolatos részletszabályok felkutatásáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
5/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt az MTI nonprofit Zrt. Országos Sajtószolgálata (OS) által biztosított szolgáltatások igénybevételéről, valamint ahhoz kapcsolódóan a tárgyi szerződéskötésről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
4/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a www.mjat.hu domain cím delegáltatásáról, valamint ahhoz kapcsolódóan a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) hivatalos honlapjának az elkészíttetéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
3/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) Társaság általi fenntartásába vételéről, valamint az annak érdekében szükséges adminisztratív kötelezettségek megtételéről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
2/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a Raiffeisen Bank Zrt. Bronz bankszámlacsomagjáról, valamint az ahhoz kapcsolódó bankszámlaszerződés megkötéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.
1/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

– Dr. Balázs Tímea (Kecskemét Megyei Jogú Város aljegyzője)

– Dr. Havassy Sándor (Kecskemét Megyei Jogú Város aljegyzője)

– Dr. Kun Attila (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens)

– Dr. Laluska Pál (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus)

– Dr. Mayer Endre (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Osztály, Jogi Csoport, csoportvezető, jogtanácsos)

– Dr. Nagy Csongor István (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, egyetemi adjunktus)

– Dr. Révész Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens)

– Dr. Sziklay Júlia (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály, főosztályvezető)

– Dr. Szilágyi Roland (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanársegéd)

– Dr. Tóth Benedek (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, PhD-hallgató)

– Dr. Tóth Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens)

– Dr. Visegrády Antal (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

Felügyelő Bizottság határozatai

2014. év

2/2014. (V. 6.) Felügyelő Bizottsági határozatA III. Felügyelő Bizottsági ülés megtárgyalta a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, majd egyhangúlag dönt arról, hogy annak elfogadását javasolja a VI. rendes Közgyűlés számára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 6.
1/2014. (V. 6.) Felügyelő Bizottsági határozatA III. Felügyelő Bizottsági ülés megtárgyalta a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Alapszabályának II. számú módosítását, és egyhangúlag dönt arról, hogy annak elfogadását javasolja a VI. rendes Közgyűlés számára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 6.

2013. év

1/2013. (III. 18.) Felügyelő Bizottsági határozatA II. Felügyelő Bizottsági ülés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a IV. rendes Közgyűlés számára a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. március 18.

2012. év

1/2012. (IV. 27.) Felügyelő Bizottsági határozatAz I. Felügyelő Bizottsági ülés megtárgyalta, és a II. rendes Közgyűlés számára egyhangúlag elfogadásra javasolja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2011-es közhasznúsági jelentését.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. április 27.