Közgyűlés határozatai

2014. év

5/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2014. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követően tizenöt napon belül kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014.május 26.
4/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
3/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Alapszabályának II. számú módosítását, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság székhelye szerint illetékes Szegedi Törvényszéknél az Alapszabály módosításához kapcsolódó változásbejegyzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
2/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt arról, hogy a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Alapszabályának II. számú módosítását megalapozó közgyűlési döntést minősített többséget igénylő határozathozatali tárgykörbe utalja.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.
1/2014. (V. 26.) Közgyűlési határozatA VI. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2014. április 8. napján megtartott V. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatról, továbbá a működési, valamint szakmai célú pályázatokról, projektekről szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. május 26.

2013. év

9/2013. (X. 14.) Közgyűlési határozatAz V. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság AIapszabályának I. számú módosítását, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság székhelye szerint illetékes Szegedi Törvényszéknél az Alapszabály módosításához kapcsolódó változásbejegyzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. október 14.
8/2013. (X. 14.) Közgyűlési határozatAz V. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt arról, hogy a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság AIapszabályának I. számú módosítását megalapozó közgyűlési döntést minősített többséget igénylő határozathozatali tárgykörbe utalja.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. október 14.
7/2013. (III. 19.) Közgyűlési határozatA IV. rendes Közgyűlés megtárgyalta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával tervezett együttműködési megállapodást, melynek megkötéséről egyhangúlag dönt, egyúttal felkéri az Elnökséget a vonatkozó megállapodás szövegtervezetének a véglegesítésére, valamint annak aláírásával kapcsolatos koordinációs teendők ellátására.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. március 19.
6/2013. (III. 19.) Közgyűlési határozatA IV. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. március 19.
5/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés megtárgyalta a 2013-as projekt- és kapcsolódó pályázati alternatívákat, melyek elfogadásáról egyhangúlag dönt, egyúttal felkéri az Elnökséget az egyes pályázati lehetőségek kapcsán beérkező tagsági projektjavaslatok összesítésére, valamint a vonatkozó pályázatok előkészítésére, majd azok koordinációjára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
4/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt az Internetbiztonság Magyarországon és az Európai Unióban Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
3/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Jog és Irodalom Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
2/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2013. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követően – az Alapszabály 100. § (2) bekezdése szerint – 2013. január 31. napjáig kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
1/2013. (I. 21.) Közgyűlési határozatA III. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2012. június 6. napján megtartott II. Elnökségi ülésének és a 2012. december 21. napján megtartott III. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatokról szóló, továbbá a Társaság működési célú pályázatairól, valamint a lezajlott és folyamatban lévő szakmai projektjeiről szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. január 21.

2012. év

9/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
8/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2011. évi közhasznúsági jelentését, és egyúttal felkéri az Elnökséget arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezés érdekében.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
7/2012. (V. 2.) Közgyűlési határozatA II. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját az előkészületben lévő szakmai projektek, valamint azok anyagi fedezetét biztosító pályázatok és egyéb támogatási kérelmek tárgyában.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. május 2.
6/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) keretében megjelenő Államreform c. tematikus számhoz kapcsolódó szakmai konferencia előkészítéséről az alábbi módon.

A konferencia célja: A napjainkban kibontakozó államreform egyes szegmenseinek megvizsgálása egy-egy jeles szakember előadása nyomán. A szakmai fórumot követően egy tanulmánykötet kiadása a plenáris ülésen elhangzott előadások alapjául szolgáló írásokból.

A konferencia lebonyolítása: A felkért személyek előadásaira egy plenáris ülés keretében kerülne sor, melyet a PhD-hallgatói szekciók, majd – a szakmai programok után – egy állófogadás, valamint kötetlen beszélgetés követnének.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
5/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) lektori feladatainak a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság feladatkörébe való áthelyezéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
4/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt az Állam- és Jogbölcseleti Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
3/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag dönt a Területi és Helyi Közigazgatási Szakmai Tagozat megalakításáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
2/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag a 2012. évre fizetendő tagdíj mértékét 3000.-Ft összegben állapítja meg, melyet a tagok e határozat hatálybalépésének napját követő 15 napon belül kötelesek megfizetni a Társaság bankszámlájára.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.
1/2012. (II. 17.) Közgyűlési határozatAz I. rendes Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2012. január 3. napján, Budapesten megtartott I. Elnökségi ülésének alkalmával hozott határozatokról szóló beszámolóját.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. február 17.

2011. év

4/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés a tagdíj mértékét évi 3000 Ft összegben állapítja meg.
3/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dr. Paczolay Péter tagot elnök, Dr. Fejes Zsuzsanna tagot alelnök, Dr. Kovács Endre Miklós tagot alelnök, Dr. Tóth Zoltán tagot alelnök, Dr. Zsidai Ágnes a felügyelő bizottság elnöke, Dr. Kiss Anna a felügyelő bizottság tagja, Dr. Mészáros Ádám a felügyelő bizottság tagja tisztség viselésére.
2/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Alapszabályt.
1/2011. (IX. 24.) Közgyűlési határozatA Közgyűlés egyhangúlag megalakítja a Magyar Jog- és Államtudományi Társaságot.