Megjelent a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2015/2. száma

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2015/2. száma kilenc tanulmányt közöl.

→ Bérces Viktor (kúriai főtanácsadó, tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék): A hazai nyomozati eljárásokkal kapcsolatos dilemmák

→ Braun Zsolt Zoltán (kiemelt főreferens, Belügyminisztérium Szabályozási Főosztály): A magyar−román kapcsolatok alakulása Románia uniós csatlakozásáig − magyar szemmel

→ Domokos László (az Állami Számvevőszék elnöke) – Szakács Gyula (igazgató-helyettes, Állami Számvevőszék) – Mészáros Leila (számvevő tanácsos, Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék alkotmányos helyzetének megerősödése

→ Fantoly, Zsanett (associate professor, University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences): Thoughts on the codification of criminal proceedings

→ Herczeg Ágnes (egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék): A verseny tisztaságának sérelme közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők közötti összefonódás esetén

→ Kristó Katalin (tanársegéd, doktorjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar): A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig

→ Némedi István (bírósági titkár, Tatabányai Törvényszék): „Óriás leszel” – avagy gyermekfelfogásunk naiv optimizmusa

→ Schiffner Imola (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék): Az uniós polgárság hatása a tagállami állampolgársági politikákra

→ Sulyok Márton Péter (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Az európai versenyhatósági együttműködés pillérei a Tanács 1/2003/EK rendelete tükrében

Az aktuális lapszám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján www.dieip.hu