Megjelent a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2015/1. száma

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2015/1. száma hat tanulmányt közöl.

→ Bálint PéterAz alternatív szankció végrehajtására irányuló jogsegély hazai elismerésének és végrehajtásának szabályozása és dilemmái

→ Czédli-Deák Andrea (bírósági titkár, Szegedi Járásbíróság): A beismerő vallomás szerepének változása

→ Kupecki Nóra (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): A személyi szabadság átmeneti elvonásával járó kényszerintézkedések Ausztriában

→ Mészáros, János (PhD Student, University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences Department of Political Science): Two different approaches of the data protection law: the European Union and the United States

→ Mikola Orsolya Irén (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar): A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról és a munkáltatók ésszerű alkalmazkodási kötelezettségének hiányáról – az EuB HK Danmark ügyének ismertetése

→ Varga Zoltán (bírósági titkár, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium): A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a munkaviszonyban – az Emberi Jogok Európai Bírósága Matúz ügyben hozott ítéletének tükrében

Az aktuális lapszám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján www.dieip.hu