Megjelent a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2013/2. száma

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2013/2. száma a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának (Szeged, 2013. március 25-27.) helyezett pályamunkáiból közöl válogatást.

→ Ajtay-Horváth Viola (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Quo vadis sztrájkjog? – Gondolatok a még elégséges szolgáltatásról

→ Bagdi Katalin (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A munkajog és a társasági jog határán – Milyen szabályok alkalmazandók a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőkre?

→ Balogh Nikoletta (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége – különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

→ Barta Áron (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Adalékok a katonai büntető igazságszolgáltatáshoz)

→ Borbényi Laura Bianka (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében

→ Deák Viktória (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A miniszteri felelősség az interpellációs gyakorlat tükrében 1861-1918 között

→ Gál Andor (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére

→ Guzi Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben

→ Guzi Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Néhány percnyi élet büntetőjogi „értéke”

→ Hrecska Renáta (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar): Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és munkavállalói jogok tekintetében

→ Kovács Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése – Speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően

→ Liga Éva (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Vallási jelképek viselésével kapcsolatos döntések a strasbourgi gyakorlatban

→ Lukács Adrienn (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra

→ Papp Olga Katalin (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A helyi önkormányzáshoz való kollektív alapjog a közigazgatásban

→ Papp Olga Katalin (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Biztos kezekben a magánszféránk – de jó kezekben is?

→ Rácz Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az esküdtszék intézménye a büntetőeljárásban, különös tekintettel annak magyarországi működésére 1900-1919 között

→ Rónai Orsolya (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az energiaadók az Európai Unióban

→ Simon Emese Réka – Szalóky Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban

→ Szabó Alexandra (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Családi (v)iszonyok – A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái

→ Szalbot Balázs (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az alkotmányjogi panasz legújabb kérdései – A közvetlen panasz

→ Szentgáli-Tóth Boldizsár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A sarkalatos törvények és perspektívái a magyar jogrendszerben

→ Szörös Anikó (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Cégbíróságok vs. fantomcégek

→ Szűcs Lajos (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az államadósság korlátozását szolgáló szabályok az Egyesült Államokban és Magyarországon, különös tekintettel az adósságplafonra és az államadósságfékekre

→ Tomasovszky Edit (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A követő jog alapproblémái, szabályozási kérdései

→ Tornyai Gergely (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu

DIEIP következő száma 2013 decemberében fog megjelenni.