De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.
2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a folyóirat, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.
KIADJA: Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (2012 – )
E-MAIL CÍM: dieip@dieip.hu
FŐSZERKESZTŐ: Paczolay Péter
TÁRSSZERKESZTŐK: Fejes Zsuzsanna, Kovács Endre Miklós, Lengyel Nóra, Tóth J. Zoltán
LEKTORI TESTÜLET: a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság mindenkori tagsága