Beszámoló a konferencia szakmai programjáról

„Az államreform és a helyi önkormányzatok” című szakmai konferencia megrendezésével a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság célja az volt, hogy kiemelkedő szakemberek előadásának segítségével átfogó képet adjon az átalakuló közjogi keretrendszernek a területi és helyi közigazgatást érintő koncepcionális kérdéseiről, különös tekintettel a helyi önkormányzatok jogalkotását és jogalkalmazását érintő fontosabb jogi aspektusokra, szakági kérdésekre.

A konferencia fővédnökének Dr. Zombor Gábornak, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntőjével vette kezdetét a szakmai fórum. Ezt követően Prof. Dr. Paczolay Péternek, az Alkotmánybíróság és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság elnökének, majd Dr. Zombor Attilának, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatójának köszöntő szavai hangzottak el.

A „Koncepcionális kérdések” című délelőtti szekció a napjainkban végbemenő államreformnak az átfogóbb – tágabb – aspektusaival foglalkozott. Az első blokk moderátora Dr. Kovács Endre Miklós, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság elnökségi tagja volt. Prof. Dr. Kiss László, alkotmánybíró „Az Alaptörvény és az önkormányzatok” című nyitó előadásában az önkormányzati rendszer elmúlt bő húsz éves történetének fényében vette nagyító alá a 2011 áprilisában elfogadott Alaptörvénynek az önkormányzatokra vonatkozó passzusait és ezek nyomán megalkotott új önkormányzati törvény legfontosabb nóvumait – részletszabályait – a konstruktív kritikai szemlélet jegyében. Az első szekció soron következő előadása a területi közigazgatás reformfolyamatainak egyik központi elemével, az egyablakos ügyintézés kérdéseivel foglalkozott. Dr. Józsa Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének vezetője „Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok” című előadása az egyablakos ügyintézésre vonatkozó nemzetközi gyakorlatot mutatta be, így a nemzeti stratégiákat, az alkalmazott szervezeti formákat, azok előnyeit, hátrányait, s az alkalmazás akadályait. Ezt követően az egyablakos rendszer elméleti kérdései kerültek felvázolásra, néhány gyakorlati példán keresztül. Végül a hazai rendszer és a nemzetközi tendenciák összevetése következett.

Délután került sor a „Szakági kérdések” címet viselő szekcióra, Dr. Mayer Endrének, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Területi és Helyi Közigazgatási Szakmai Tagozata vezetőjének moderálásával. A második, gyakorlatiasabb témákat feldolgozó blokk első előadója Dr. Bolf-Galamb Zsófia, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának közigazgatási tanácsadója volt, aki „A közszolgáltatások ellentételezésének európai uniós értelemben vett állami támogatási vonatkozásai” címmel osztotta meg a témához kapcsolódó gondolatait az érdeklődőkkel. A következő előadást „Új közbeszerzési törvény – a nemzeti eljárásrend főbb kérdései” címmel Dr. Marosi János, a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának jogi tanácsadója tartotta meg.

A konferencia során készült fotókból álló „ízelítő” a Fotógalériamenüpont alatt tekinthető meg.

A Kecskeméti TV vonatkozó összefoglalója ide kattintva nézhető meg.

Kapcsolódó dokumentumok

„Az államreform és a helyi önkormányzatok” című konferencia (Kecskemét, 2012. december 5.) – Szakmai program

„Az államreform és a helyi önkormányzatok” című konferencia (Kecskemét, 2012. december 5.) – Meghívó