"Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban" című kötet

allam_es_jog_-_kodifikacios_kihivasok_napjainkban__elokeszuletben_1_0
2012. május 30. napján, Szegeden bonyolította le a Társaság a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájával közös szervezésben az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában az „Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban” című tematikus konferenciát.
Az ezredforduló táján egyre nagyobb hangsúlyt kap az állam és a jog hagyományos szerepének átértékelése a tudományos elemzésekben, a közpolitikai vitákban és a nemzetközi jogrendben. Ezek a folyamatok Magyarországon is éreztetik hatásukat, újabb és újabb kodifikációs kihívások elé állítva a jogalkotót. A kötet mindegyik tanulmánya a 2012. január 1-jétől hatályos új Alaptörvény által bevezetett változásokat ecseteli, így aktuális és fontos kérdésekről szólnak, és amelyek a téma elismert hazai szakembereinek gondolatait tükrözik – Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Stumpf István alkotmánybíró, Varga Zs. András, a legfőbb ügyész közjogi helyettese, Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Jakab András, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének igazgatója és Sonnevend Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense – így az írások reményeink szerint a jogásztársadalom, illetve a szélesebb értelmiségi réteg körében kiemelt érdeklődésre tartanak majd számot.
Fejes Zsuzsanna, Kovács Endre Miklós, Paczolay Péter, Tóth Zoltán (szerk.)
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság - Gondolat Kiadó, Szeged-Budapest 2013.
ISBN 978 963 693 464 4
156 oldal
A kötet megrendelhető a Gondolat Kiadótól.
A konferenciáról bővebben a „Projektek" menüponton belül lehet tájékozódni.