Társasági határozatok

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott elnökségi tagnak – a Felügyelő Bizottság ülése esetében annak elnökének – a feladata a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság egyes szervezeti egységei által elfogadott határozatoknak a közzététele céljából intézkedni a transzparens működés biztosítása érdekében.