Dr. Tóth Benedek

 

Munkahelyek, munkakörök:


 • 2013- Ügyvéd
 • 2012.11- Egyetemi tanársegéd: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 • 2012.09-2012.10. Tudományos segédmunkatárs: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • 2009-2012. Ph.D. hallgató: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola / Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nemzetközi Jog, Európa-jog, Nemzetközi Magánjog doktori program
  Kutatási téma:
  Globális szabályozások és Európa
 • 2009.12-2010.10. Ügyvédjelölt
 • 2007.10-2009.12. Jogász (jogi és igazgatási főreferens): Szociális és Munkaügyi Minisztérium
 • 2006.11-2007.08. Ügyvédjelölt

Tudományos fokozat:

 • Ph.D. abszolutórium

Kutatási terület, szakterület:

 • nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • nemzetközi magánjog

Tanulmányok:

 • 2012.10. Jogi szakvizsga
 • 2009-2012. Ph.D. abszolutórium: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola / Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nemzetközi Jog, Európa-jog, Nemzetközi Magánjog doktori program
  Kutatási téma:
  Globális szabályozások és Európa
 • 2000-2006. Jogi diploma: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Tanulmányi versenyek, díjak:

 • 2012.11. Díjazott pályamunka: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság - A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány
 • 2012.04. SZTE TALENT ösztöndíj: Szegedi Tehetséggondozó Tanács, SZTE Doktori Intézet, Szeged Város, Pro Talentis Universitatis Alapítvány
 • 2005. Szakdolgozati ösztöndíj: Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

Oktatási tevékenységek:

 • Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar:
  Jogász és a nemzetközi tanulmányok szakon részvétel a Nemzetközi magánjog és a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területeire eső tárgyak oktatásában (2009 óta)
 • Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar:
  Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) szakon részvétel a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga oktatásában (2009 óta)

Tanulmányutak:

 • 2011.11. Central European University: „Self-help Repossession and Collection Agencies in Post-Socialist Countries: Part of Commercial or Procedural Law?” - egy hetes szeminárium
 • 2003.10-2004.02. Socrates - Erasmus ösztöndíj: Universität Potsdam (Németország)

Konferencia-előadások:

Magyar nyelven

 • Az öröklés nemzetközi magánjogi kérdései. (Szegedi Közjegyzőhelyettesek és -jelöltek Szövetségének Közgyűlése, Kecskemét, 2012. december 7.)
 • Gazdasági kormányzás globális, regionális és állami szinten. („Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban” c. konferencia, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság közös szervezésében, Szeged, 2012. május 30.)
 • A szerződési jog egységesülése és fragmentálódása az EU tagállamaiban - különös tekintettel a közös európai adásvételi jogról szóló rendelet előterjesztésére. („Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Magánjogi Kutatásokat végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek I. Országos Konferenciája”, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2012. február 17.)
 • Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi jogforrások. („Az új Alaptörvény és a jogélet reformja” c. konferencia, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2011. november 26.)
 • Európai (magán)jogérvényesítés a nemzetközi kereskedelmi jogban. („A magánjogot oktató fiatalok ötödik rendes konferenciája: Európai jogi kultúra - Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában”, a Magánjogot Oktatók Egyesülete és az ELTE-ÁJK közös szervezésében, ELTE-ÁJK Budapest, 2011. június 17-18.)
 • A magántulajdon elvonásának egyes jogi kérdései ipari katasztrófák esetén, különös tekintettel a 2010. október 4-i vörösiszap-ömlésre. („Természeti és ipari katasztrófák - Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében” c. konferencia, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és az SZTE-ÁJTK közös szervezésében, SZAB Székház Szeged, 2011. június 9.)
 • A szuverén állam jogi eszköztára a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. („Az állam és jog alapvető értékei” c. konferencia, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Győr, 2010. december 10.)

Angol nyelven

 • Consumer Protection in Hungary: Law and Practise. („13th International Conference on Consumer Law: Protecting Consumers in Economic Recessions”, International Association of Consumer Law (IACL) - Brunel University West London, Egyesült Királyság, 2011. június 27-29.)
 • The Role of Dispute Settlement System in International Trade Law. (Role of Tribunals and Doctrine in the International Law c. konferencia, University of Warsaw, Lengyelország, 2011. április 11-12.)
 • European Legal Protection in the Global Trade Law. (5. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája: Európa közepén - Integráció, stratégiai partnerségek és határon túli magyarok, Kolozsvár, 2010. november 11-14.)

Publikációk:

 • Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi eredetű jogforrások. Megjelenés alatt. Várható megjelenés: In: Varga Norbert (szerk.): Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012.
 • Munkaügyi minimumstandardok a globális kereskedelmi jogban. Európai Jog 2011/4., ISSN 1587-2769, 3-12. o.