Dr. Sziklay Júlia

 

Munkahely, munkakör:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, főosztályvezető

Tudományos fokozat:

 • PhD

Kutatási terület, szakterület:

 • adatvédelem
 • információszabadság
 • emberi jogvédelem

Tanulmányok:

 • ELTE ÁJK (1995)
 • ELTE ÁJK Politológia Szak (1998)

Kitüntetés:

 • Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

Publikációk:

Könyv, könyvfejezet

 • Miért kell védeni az adataimat? fejezet, (szerzőtárs: Dr. Péterfalvi Attila)
  A jog(§)erő legyen Veled! Jogról-gyermekeknek, izgalmas jogi kérdések-neves jogászok válaszai - Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2008
 • Az ombudsman helye és szerepe az európai alkotmányos jogrendekben c. fejezet Ki őrzi az őrzőket?
  Az ombudsmani jogvédelem, Kairosz, 2010
 • Hatalommegosztás és ombudsmani intézmények az európai jogállami kultúrában, Német nyelvű országok - ombudsman nélkül Európa közepén? (szerzőtárs: Schuck Attila)
  Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában, Országgyűlés Hivatala, 2012
 • Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007-2010) (szerzőtársak: Prof. Dr. Szabó Máté és Dr. Lux Ágnes)
  Szabó Máté: Emberi jogok - alapvető jogok? Kairosz, Bp. 2011.68-94.o.

Magyarországon publikált tanulmány

 • A pszichiátriai betegek joga személyes adataik védelméhez (szerzőtársak: Kovács Györgyi és Zombor Ferenc)
  Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ, 1999
 • Adatőrségen - történetek a Tüköry utcából (8 esetismertetés) Tízéves az Adatvédelmi Biztos Irodája, 147-165.o. ABI 2006
 • Adatvédelem és információszabadság a politikai gondolkodás tükrében
  Jogelméleti Szemle 2010/1
 • Stelle und Rolle der Institution "Ombudsmann" in der europäischen Verfassungsrechtsordnung
  német nyelvű tanulmány, Humboldt Nachrichten Nr. 32
 • Stelle und Rolle der Institution "Ombudsmann" in den deutschsprachigen Ländern, (szerzőtárs: Prof. Dr. Szabó Máté) német nyelvű tanulmány, Humboldt Nachrichten Nr. 32
 • Az információs jogok, mint alkotmányos jogok
  De iurisprudentia et iure publico - Jog és politikatudományi folyóirat 4. évfolyam, 2010/1
 • Az információs jogok történeti gyökerei
  Jog Állam Politika 2010/2
 • Hová visz az információs szupersztráda?
  Jog Állam Politika 2010/3
 • Az információs jogok büntetőjogi védelme
  Az információs jogok kihívásai a XXI. században, ABI 2009
 • "9/11" hatása a privacy amerikai értelmezésére
  Jog Állam Politika 2010/2
 • Az információs jogok gyökerei a köz- és magánszféra dichotómiájában
  Jog Állam Politika 2010/4
 • Az állami információpolitika alkotmányos korlátai
  Külügyi Szemle 2010/4
 • Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007-2010) (szerzőtársak: Prof.Dr: Szabó Máté és Dr. Lux Ágnes)
  Közjogi Szemle, 2011 december
 • Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nemzeti emberi jogi intézményi (NHRI) státuszával kapcsolatos ENSZ döntés hátteréről
  Nemzet és biztonság biztonságpolitikai szemle, IV. évf. 2011 december
 • Az ombudsmani függetlenség elemei
  Közjogi Szemle 2012. szeptember 60-63. o.
 • Hatalommegosztás és ombudsmani intézmények az európai jogállami kultúrában
  in.: Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában, 13-22.o. Országgyűlés Hivatala 2012
 • Német nyelvű országok.ombudsman nélkül Európa közepén? (Szerzőtárs: Schuck Attila)
  in.: Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában, 126-144.o.Országgyűlés Hivatala 2012
 • Betegjogi adatvédelem
  in.:"Beteg vagy egészségügy", az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa, 2012, 123-126.o szerk. Dr. Borza Beáta

Szakcikk

 • Genetikai adatok, biobankok – és/vagy adatvédelem?
  Jogi fórum – http://www.adatvedelem.info/, 2005.június
 • Adatvédelem és titoktartási kérdések a családgondozás során szerzőtársak: Kiss É. és Gégény Zoltán in.: A magyar gyermekvédelmi rendszer helyzete, jövőbeli kihívásai, Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, 2006

Szakfordítás

 • Prof. Gabriele Kucsko-Stadlmayer: Európai Ombudsman-intézmények (szakfordítás és a magyar kiadás gondozása)
  Az információs jogok kihívásai a XXI. században, ABI 2009
 • Hans Peter Bull: A szabadság pátosza és a biztonságpolitika
  Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában, Országgyűlés Hivatala, 2012