Dr. Szentes Barbara

 

Munkahely, munkakör:

  • 2012- dr. Visegrády Zoltán ügyvéd: jogi referens

Kutatási terület, szakterület:

  • bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel
  • integrálpszichológia és a jog kapcsolata

Tanulmányok:

  • 2006-2011- PTE Állam-és Jogtudományi Kar: jogász
  • 2011- PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája: nappali Ph.D képzés

Tanulmányi verseny, díj:

  • XXX. Jubileumi OTDK, Állam-és Jogtudományi Szekció, Jog-és Állambölcselet tagozat, 1. helyezés

Oktatási tevékenység:

  • Jog- és Állambölcselet szigorlati tárgy és kapcsolódó szemináriumokon helyettesítések ellátása

Publikációk:

  • De iurisprudentia et iure publico: A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel, V. évfolyam, 2011/4. szám
  • Studia Iuvenum Iurisperitorum: A szubjektum szerepe a bírói döntéshozatalban, 13-27.o.
  • International Conference “Current Problems in Legal Theory and in Comparative Law” (Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, 26. octombrie 2012) – The role of the judge’s personality in the decision-making process (585-591.o.)