Prof. Dr. Paczolay Péter

 

Munkahelyek, munkakörök:

 • az Alkotmánybíróság volt elnöke
 • Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politológia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár


 • 1990. január 1-jétől az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996 novemberétől a testület főtitkára volt. 2000 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője. 2005 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője. 2006 februárjában az Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta. 2007 márciusától az Alkotmánybíróság helyettes elnöke, 2008 júliusa óta a testület elnöke.
 • 1994. október 1-jétől 1998. szeptember végéig - két időszakra - a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatási dékánhelyettese. 1996 és 2000 között az Egyetemi Tanács választott tagja.

Tudományos fokozat:

 • 1999-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán habilitált.
 • Kandidátusi disszertációját az állam- és jogtudományok tudományágban "Az állam fogalma Machiavelli elméletében" címmel 1989 januárjában védte meg.

Kutatási terület, szakterület:

 • államelmélet
 • politikai gondolkodás története
 • összehasonlító alkotmányjog

Tanulmányok, ösztöndíj:

 • 1991-1992 a Woodrow Wilson International Center for Scholars ösztöndíjasa, Washington DC, USA
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest (1980)

Kitüntetések, díjak:

 • Magyar Jogász Egylet Szalay László emlékérem (2010)
 • Apáczai Csere János-díj (2004)

Oktatási tevékenység:

 • 2000. július 1-je óta egyetemi tanár
 • 1992. július 1-je óta a Szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai tanszékének vezetője
 • ELTE ÁJK Politológia Tanszék 1990. szeptember 1-jétől docens, 2000. július 1-jétől 2005-ig részfoglalkozású egyetemi tanára
 • ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszék 1986-tól adjunktus, 1989-1990 docens

Tudományos – szakmai – közéleti tevékenységek:

 • Az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar tagja 2005 óta.
 • 2002 óta az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Salzburg) tagja.
 • De iurisprudentia et iure publico - Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP), főszerkesztő
 • Alkotmánybírósági Szemle, szerkesztő bizottság elnöke

Publikációk: