Dr. Nagy Tamás

 

Munkahely, munkakör:

 • SZTE ÁJTK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD

Kutatási terület, szakterület:

 • jog és irodalom
 • a kortárs angol-amerikai jogelmélet kérdései
 • a jogtudomány szociológiája
 • irodalmi szociográfiák

Tanulmányok:

 • JATE ÁJTK 1989-1994
 • PhD: SZTE ÁJTK Doktori Iskola, 2007

Ösztöndíjak:

 • Università degli Studi di Trieste – 1995 (4 hét)
 • Rijksuniversiteit Groningen – 1996 (2 hét)
 • Rijksuniversiteit Groningen – 1997 (3 hónap)
 • Rijksuniversiteit Groningen – 1998 (3 hét)
 • Rijksuniversiteit Groningen – 1999 (2 hét)

Oktatási tevékenységek:

 • jogi alaptan
 • szociológia
 • jogszociológia
 • jogbölcselet
 • kortárs angol-amerikai jogelmélet (speciális kollégium)

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028416

Elérhetőség:

nagyt@juris.u-szeged.hu