Dr. Monori Gábor

 

Munkahely, munkakör:

 • Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat:

 • PhD.

Kutatási terület, szakterület:

 • Nemi esélyegyenlőség
 • Jog értékelemei

Oktatási tevékenységek:

 • 1997-től a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Jog-és Állambölcseleti Tanszék egyetemi tanársegédje.
 • 1999.szeptember havától a Jogi alaptan tantárgy oktatója.
 • 2001.szeptember havától a PTE ÁJK Európai Szakjogász képzésén belül az EU Versenyjoga c. tantárgy oktatója
 • 2005.szeptember havától a PTE ÁJK Infokommunikációs Szakjogász képzésén belül a Versenyjog c. tantárgy oktatója
 • Jelenleg oktatott szemináriumok:
  - Napjaink vezető jogbölcseleti irányzatai
  - Jogi klinikai esetmegoldás I.-II.
  - Eldönthető jogesetek? I.-II.
  - Versenyjog
  - Kényszer és utópia a jog- és állambölcseletben

Publikációk:

 • 1996. Két új jegyzet a jogbölcselet oktatásában /Magyar Jog 1996. 12. szám 763-767 o./
 • 1997. Monográfia a jog hatékonyságáról /Magyar Jog, 1997. 10. szám 634-637 o./
 • 1999. "A jog hatékonysága” Visegrády Antal doktori értekezésének védése az Akadémián /Magyar Jog, 1999. 9. szám 572-576. o./
 • 2000. "New ventures in Transitional Economies Comparative Legal Systems in America and Hungary"/Megjelent:The Significance of the Last Decade/Papers to commemorate the thirtieth anniversary of the Pécs Faculty of Business and Economics/Edited by Gábor Rekettye 2000. 373-399.oldal/

 • 2001. Hatályos szerződéskötési útmutató és iratmintatár /Fejezetek:Legfontosabb illetékfajták és mértékük; A szerződések általános szabályai; Az adásvételi és csereszerződések/2.2.;6.;7.fejezet//, Szerkesztette és lektorálta: Dr.Wellmann György/ Verlag-Dashöfer Szakkiadó Kft. és Bt./Alapmű 2001.július /Aktualizálás és kiegészítés: 2001. október/
 • 2004. Feminist Jurisprudence in the 21.st Century /In.Közjogi Intézmények a XXI.században c. konferencia kötetsorozata, Jogfilozófiai és politikatudományi szekció, PTE ÁJK 2004. 55-69.o./
 • 2004. Konferencia az Európai Közösségek versenyjogáról /JURA, 2004. 2. szám 156-158.o./
 • 2005. Prostitution /As a Paradoxical Problem Between Legal Regulation and Reality/In. Pravnivjesnik, 21-2005- 3-4 – Osijek 327-330.p./
 • 2007. Bevezetés a jogi ismeretekbe / Baranya Megyei Vállalkozói Központ, 2007. 1-93./
 • 2007. Abuse against women /in Pandectele Romane, p.271-277, Wolters Kluwer, Romania, 2007. 271-277.p./
 • 2008. Krisztics Sándor (1890-1966) / in Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) Antológia. ,szerk:Kajtár István, Pécs,2008. PTE ÁJK 93-99. o./
 • 2008. Szotáczky Mihály (1928-1998) / in Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) Antológia.,szerk:Kajtár István, Pécs,2008. PTE ÁJK 101-107.o./
 • 2009. Equal Rights and Equal treatment in Feminist Jurisprudence From Man’s Point of View /Gendered Based Discrimination/ Humanitas Journal of European Studies III.2009.,UCLAN Lancashire Law School University of Central Lancashire and Chair of Legal Theory and Philosophy of Law University of Silesia, Katowice 2009. 67-76.p./
 • 2012. Law and Equity / in International Conference „Current Problems in Legal Theory and in Comparative Law”, Editura Cordial Lex Cluj Napoca 2012., 311-321 p./