Dr. Mészáros Ádám

 

Munkahelyek, munkakörök:

 • 2006– Országos Kriminológiai Intézet (OKRI), tudományos segédmunkatárs, 2007-től tudományos munkatárs, 2012 – tudományos főmunkatárs
 • 2005–2006: Szegedi Városi Ügyészség, ügyészségi fogalmazó
 • 2005: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs

Tudományos fokozat:

 • 2008: Ph.D – ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, az értekezés címe: „A tettesség – részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései”

Iskolai végzettségek, szakképzettségek:

 • 2006: Szabályozási (kodifikátor) szakjogász – ELTE Jogi Továbbképző Intézet
 • 2002: egyetemi jogi diploma – Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam-és Jogtudományi Kar

Tudományos díjak:

 • 2006: MTA Szegedi Területi Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság – I. díj „A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései” c. pályamunkára
 • 2005: MTA Szegedi Területi Bizottság Jogtudományi Szakbizottság – III. díj „A Majláth-eset” c. pályamunkára

Kutatási projektek:

2012

 • „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása magyarországi kockázatának értékelése” c. OKRI kutatás
 • „Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében” c. OKRI kutatás
 • „A szervezett bűnözés nyomozásának tapasztalatai” c. OKRI kutatás

2011

 • „A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 3.” c. OKRI kutatás
 • „A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása” c. kutatás

2010

 • „Szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálata (Hamisítás Elleni Nemzeti Bizottság megbízására)” c. OKRI kutatás
 • „Az új Be. novella hatályosulása” c. OKRI kutatás
 • „A titkos felderítés új szabályozása” c. OKRI kutatás
 • „A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 2.: Megelőző jogos védelem” c. OKRI kutatás

2009

 • „Egyes korrupciós ügyek vizsgálata a jogeset elemzés módszerével” c. OKRI kutatás
 • „Eredményes bizonyítási módszerek és taktikák a korrupciós bűncselekmények bizonyításánál” c. OKRI kutatás
 • „A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények alakulásának elemzése az ERÜBS adatai alapján. E bűncselekmények üldözésének kriminalisztikai és kriminológiai tapasztalatai” c. OKRI kutatás

2008

 • „Egyes korrupciós ügyek vizsgálata a jogeset elemzés módszerével” c. OKRI kutatás
 • „A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései” c. OKRI kutatás
 • „A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények alakulásának elemzése az ERÜBS adatai alapján. E bűncselekmények üldözésének kriminalisztikai és kriminológiai tapasztalatai” c. OKRI kutatás
 • „A gazdasági bűncselekmények szabályozása 1989-2007 között (dogmatikai áttekintés)” c. OKRI kutatás

2007

 • „A büntetés jogának és céljának alapkérdései” c. OKRI kutatás
 • „A vádhalasztás eredményessége és feltételei a 2006-os év során: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira” c. OKRI kutatás

 

2002

 • „Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” c. OKTK kutatás (B.1937/XII/02 sz.)

Oktatási tevékenységek:

 • 2011– Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK – megbízott oktató
 • 2009–2011: Eötvös József Főiskola, főiskolai adjunktus
 • 2005–2008: SZTE Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék – Jogi alapismeretek (büntetőjog)
 • 2005–2006: SZTE Budapest Média Intézet – Jogi alapismeretek (büntetőjog)
 • 2005: SZTE Gazdaságtudományi Kar – büntetőjogi alapismeretek
 • 2002 – 2005: Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK: büntetőjog általános részi és különös részi gyakorlat, illetve fakultatív kollégium „Bűnrészesség a magyar büntetőjogban” címmel

Kutatási területek:

 • A bűncselekmény elkövetői
 • A büntetőjogi felelősség alapjai
 • A jogos védelem és a megelőző jogos védelem
 • Egyes francia jogintézmények
 • Büntetőjog és jogfilozófia
 • A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

Tagságok:

 • 2012– Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, elnökségi tag
 • 2012– Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat, elnök
 • 2011– Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – alapító tag
 • 2011– Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
 • 2008– MTA Köztestülete
 • 2008– Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
 • 2007– Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
 • 2005– Magyar Kriminológiai Társaság
 • 2005– Ügyészek Országos Egyesülete

Tudományos előadások:

 • “Egy empirikus kutatás tapasztalatai” Pénzmosás a gyakorlatban c. szakmai konferencia, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat (Budapest, 2013. március 5.)
 • „Büntetőpolitika és Btk. tervezet” Kerekasztal-beszélgetés (résztvevők: Lévay Miklós, Kerezsi Klára, Mészáros Ádám, Vaskuti András) ELTE ÁJK Kriminológiai TDK (Budapest, 2012. március 20.)
 • „A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései” Ügyészségi szakmai-tudományos konferencia. Balatonlelle (2011. október 20.)
 • „A büntetőjog lehetőségei és korlátai a hamisítás elleni harcban” Szakmai rendezvény a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményekről az Országos Kriminológiai Intézet empirikus elemzése alapján. Magyar Bíróképző Akadémia (Budapest, 2011. április 8.)
 • „A jogos védelem aktuális kérdései” Magyar Kriminológiai Társaság. OKRI (Budapest, 2011. április 7.)
 • „A büntetőjog lehetséges szerepe a hamisítás elleni harcban” OKRI (Budapest, 2011. március 30.)
 • „A jogos védelem dogmatikai problémái és szabályozásának lehetséges irányai” Büntetőjogi Tudományos Diákkör. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK. (Budapest, 2011. március 8.)
 • „Eredményes bizonyítási módszerek és taktikák a korrupciós bűncselekmények bizonyításánál” háromnapos szeminárium gazdasági bűncselekményeket tárgyaló bírák számára VI. Magyar Bíróképző Akadémia (Budapest, 2010. november 15.)
 • „Szerzői (szerzői joghoz kapcsolódó) jogok megsértésének aktuális problémái” Ügyészségi szakmai-tudományos konferencia (Balatonlelle, 2010. november 4-6.)
 • „Konzultáció a vesztegetési bűncselekmények felderítéséről (kerekasztal-beszélgetés)” A hónap témája: „Gazdasági folyamatok (biztonság, kockázatok, bűnesetek)” Országos Kriminológiai Intézet (Budapest, 2010. március 31.)
 • „A korrupciós bűncselekmények nyomozásának néhány tapasztalata” Ügyészségi szakmai-tudományos konferencia (Balatonlelle, 2009. november 4-6.)
 • „A vádemelés elhalasztásának tapasztalatai a tartás elmulasztásának vétsége kapcsán” Kerekasztal-beszélgetés a vádemelés elhalasztásáról. OKRI (Budapest, 2007. november 8.; a kerekasztal-beszélgetésről készült összefoglaló megjelent az Ügyészek Lapja című folyóirat 2007. évi 6. számában.)
 • „A vádemelés elhalasztásának egyes elméleti és gyakorlati kérdései” Fiatal ügyészségi szakemberek szakmai és tudományos konferenciája (Balatonlelle, 2007. október 18-19.)
 • „Bűnrészesség” XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjog Tagozata (Debrecen, 2003. április 19.)
 • „Öngyilkosságban közreműködés. Az öngyilkosság történeti, etiológiai és büntetőjogi megítélése” XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjog Tagozata (Budapest, 2001. április 27.)

Egyéb tudománynépszerűsítő tevékenység:

 • Jogi lektorálás és ajánlás Kiss Anna Bűnbe esett irodalmi hősök c. könyvéhez
 • 2009– az Ügyészek Lapja című folyóirat jogi lektora
 • 2012– az Ügyészek Lapja című folyóirat szerkesztőségi tagja (büntetőjogi terület)

Publikációs lista:

Szakkönyv

 • A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések. Ad Librum Kiadó. Budapest, 2008. Doktori Disszertációk sorozat.
 • Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései. DigitalPaper/Virágmandula Kiadó. Pécs, 2011

Könyvfejezet

 • Czenczer Orsolya – Kiss Anna – Mészáros Ádám: Stendhal: Vörös és fekete. In: Bűntények a könyvtárszobából (szerk. Kiss Anna). Complex. Bp., 2010. 61 – 73. p.
 • Mészáros Ádám – Szabó Imre: Shakespeare: A velencei kalmár. In: Bűntények a könyvtárszobából (szerk. Kiss Anna). Complex. Bp., 2010. 123 – 150. p.
 • Kiss Anna – Mészáros Ádám – Szabó Imre: Shakespeare: Othello. In: Bűntények a könyvtárszobából (szerk. Kiss Anna). Complex. Bp., 2010. 153 – 162. p.
 • Mészáros Ádám: A radbruchi formula. In: Bűntények a könyvtárszobából (szerk. Kiss Anna). Complex. Bp., 2010. 293 – 296. p.
 • 5. Mészáros Ádám: A butaság nem mentesít? In: Csíny vagy bűn. (szerk. Kiss Anna). Complex. Bp., 2010.

A bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatos tanulmányok, cikkek

 • Gondolatok a bűnrészességről. A felbujtás értelmezési problémái. in: Collega. V. évf. 5.sz. 2001. november, 13-18. p.
 • A részesség. in: Tudományos Diákköri Szemle 2003. (szerk. Badó Attila – Bóka János). Nyitott Könyv Kiadó. Szeged, 2003. 252-310. p.
 • A részesség járulékosságának és a részesek büntetésének törvényi szabályozásáról de lege ferenda. in: Büntetőjogi kodifikáció. 2003/4. sz. 29-33. p. (http://vu2009.vhost.hvgorac.hu/wp-content/uploads/PDF_EPUB/bjk_2003-4.pdf)
 • A személyes tulajdonságok tana a francia büntetőjogban. Acta Univ. Szegediensis Jur. et Pol. Publicationes doctorandorum juridicorum. Tomus III. Fasc. 1-13. Szeged, 2003. 125-141. p.
 • Akaratszabadság a büntetőjogban és annak a bűnrészességgel kapcsolatos összefüggései. In: Kontroll. 2004/1. 30-47 p. (http://www.juris.u-szeged.hu/kontroll/pdf/kontroll2.pdf)
 • Az általános tettesfogalom jelene és jövője. In: Társadalomkutatás. 2004/4. sz. 453-467. p. (absztrakt: http://www.akademiai.com/content/h374252kp40x1254/)
 • Jogfilozófia és igazságosság a büntetőjogban. Az in dubio mitius elve. In: Acta Univ. Szegediensis Jur. et Pol. Publicationes doctorandorum juridicorum. Tomus IV. Fasc. 1-15. Szeged, 2004. 391 – 413. p.
 • A Majláth-eset. In: Jogtörténeti Szemle. 2005. 4. sz. 39-47. p. (http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/JSZ200504.pdf )
 • A személyes tulajdonságok tana a magyar büntetőjogban. In: Jogelméleti Szemle. 2005/4. sz. 23 p. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros24.html)
 • Elkövetői alakzatok a francia büntetőjogban. In: Jogtudományi Közlöny. 2006. 5. sz. 186-193. p.
 • A bűncselekmény fogalmára és az elkövetőkre vonatkozó szabályozás lehetőségei az új büntető törvénykönyvben. I. rész. In: Rendészeti Szemle 2007/5. sz. 3-26. p.
 • A bűncselekmény fogalmának és az elkövetőkre vonatkozó rendelkezések újraszabályozása. In: Rendészeti Szemle 2007/6. sz. 60-83. p.
 • Adalékok a részesség járulékosságának tanához. In: Kriminológiai Tanulmányok 44. (szerk. Virág György). OKRI. Bp., 2007. 67-88. p. (rezümé: http://www.okri.hu/images/stories/doc_files/kt_44_rezumek.doc)
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a tettesi túllépésről. A felbujtó felelőssége a mennyiségi és a minőségi túllépés miatt. In: Jogesetek Magyarázata. 2012. évi 4. sz. 30-40. p.

Egyéb tanulmányok, cikkek

 • Gondolatok az újszülött megöléséről és a gyermeki élet büntetőjogi védelméről. in: Jogelméleti Szemle. 2002/4. sz. 11 p. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros12.htm)
 • Az újszülött és a 14. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés. in Belügyi Szemle. 2003/11-12. sz. 145-153. p.
 • A rasszizmus elleni büntetőjogi fellépés lehetőségei, különös tekintettel az Interneten történő elkövetés problematikájára. in: Jogelméleti Szemle. 2003/4. 16 p. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros16.html)
 • A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztásának elméleti és gyakorlati kérdései. in: Magyar Rendészet 2004/1. sz. 124 – 129. p.
 • Hozzászólás Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja című tanulmányához. In: Büntetőjogi kodifikáció. 2004/3. sz., 41. p. (http://vu2009.vhost.hvgorac.hu/wp-content/uploads/PDF_EPUB/bjk_2004-3.pdf)
 • A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései. In: De iurisprudentia et iure publico. Jog- és politikatudományi folyóirat. 2007/1-2. sz. 38 p. (http://www.dieip.hu/2007_1_1_szam.pdf)
 • Megjegyzések az új büntető törvénykönyv tervezetének a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseihez. In: Rendészeti Szemle. 2008/3. szám. 45-65. p.
 • Barabás A. Tünde – Mészáros Ádám – Windt Szandra: A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira. In: Kriminológiai Tanulmányok 45. (szerk. Virág György), Bp., 2008. 193-238. p (http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT45_2008/008_kt45_vadhalasztas%20eredmenyessege.pdf)
 • Adalékok a jogellenesség – társadalomra veszélyesség kérdésköréhez. In: Jogelméleti Szemle 2008. évi 4. sz. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros36.mht)
 • A büntetés céljának alapkérdései. In: Rendészeti Szemle 2009. évi 3. sz. 55-86. p.
 • Adalékok a jogellenesség tanához. In: Kriminológiai Tanulmányok 46. (szerk. Virág György), Bp., 2009. 169-189. p (http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT46_2009/kt46_adalekok%20a%20jogellenesseg%20tanahoz.pdf)
 • Kiss Anna – Mészáros Ádám: Julien Sorel: tizenöt év. In: Ügyvédek Lapja. 2009. évi 4. sz. 38-40. p.
 • Gondolatok a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának véleményéről. In: Rendészeti Szemle 2010. évi 2. sz. 82-86. p.
 • A jogos védelem szabályozásának lehetséges irányai. In: Jogelméleti Szemle. 2011. évi 1. sz. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros45.html)
 • Titkos gondolatok. In: Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI. Bp., 2011. 213-226. p. (http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT_48_2011/013_11_meszaros_213-226.pdf)
 • Jogos védelem a mai francia büntetőjogban. In: Ügyészek Lapja. 2011. évi 2. sz. 61-65. p.
 • Lajtár István - Mészáros Ádám: Egy elmaradt védés margójára. Opponensi vélemények Sláder Judit A büntetőeljárás megindítása című PhD értekezéséről. In: Ügyészek Lapja. 2011. évi 4. sz. 96-99. p.
 • Kiss Anna - Mészáros Ádám: Az ingatlancsalásokról. In: Ingatlanjog. Kérdések és válaszok. 2011. évi áprilisi szám, 25-32. p.
 • A jogos védelem aktuális kérdései. in: Kriminológiai Közlemények 70., Magyar Kriminológiai Társaság. Bp., 2012. 135-141. p. (http://kriminologia.hu/sites/default/files/kriminologiai_kozlemenyek_70.pdf)
 • Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló Előterjesztés egyes rendelkezéseihez. In: De iurisprudentia et iure publico. Jog- és politikatudományi folyóirat. 2012/1-2. sz. 30-65. p. (http://dieip.hu/2012_1_04.pdf)
 • Mészáros Ádám – Szabó Imre: A szellemi tulajdont sértő bűncselekmények nyomozásának néhány tapasztalata és az üldözés lehetőségei. In: Belügyi Szemle 2012. évi 9. sz., 42-65. p.

Idegen nyelvű tanulmányok

 • La complicité en droit pénal hongrois. In: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. Dalloz. Paris, 2005. 2., 265-272. p.
 • Theoretical and practical questions of the study of criminal actorship and complicity – summary of reasearch task. In: Journal of Legal Theory. In: Jogelméleti Szemle 2006/4. sz. (http://jesz.ajk.elte.hu/meszaros28.mhthttp://jesz.ajk.elte.hu/meszaros28.mht)
 • Géza Finszter – Ádám Mészáros: Successful Methods and Tactics for the Substantiation of Crimes Related to Corruption. In: OKRI Review 1. OKRI. Bp., 2010. 6-8. p. (http://www.okri.hu/images/stories/OKRIReview/okri%20review_2010_1.pdf)

Könyvismertetés

 • Dr. Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához. Könyvismertetés. In: Rendészeti Szemle 2007. évi 10. sz. 124-134. p.
 • Párhuzamos recenzió Ujvári Ákos: A jogos védelem megítélésének új irányai és Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok című könyvéről. In: Belügyi Szemle. 2011. évi 4. sz. 88-97. p.

Jegyzet

 • Büntetőjogi alapismeretek. Egyetemi jegyzet az SZTE BMI hallgatói számára. In: http://mek.oszk.hu/03300/03394

Fordítás

 • 1. Chauveau Adolphe – Faustin Hélie: A Code pénal 59. cikke és a személyes körülmények kérdése. Fordítás és előszó. In: Jogtörténeti Szemle. 2005. 1. sz. 46-51. p. (http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/JSZ200501.pdf)
 • 2. Adolphe Chauveau – Faustin Hélie: A bűnrészesség. Jogtörténeti Értekezések 35. Gondolat. Bp. (fordítás, előszó és zárótanulmány) (http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/ertekezesek35.pdf)
 • 3. A.C. Harwood: Shakespeare próféta lelke. (ford. Jobbágy Dániel – Kiss Anna – Mészáros Ádám). Remedium. 2010