Dr. Kun Attila

 

Munkahelyek, munkakörök:

 • Tanszékvezető egyetemi docens − Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
 • Meghívott előadóként oktat még az SZTE ÁJK Munkaügyi Kapcsolatok és TB Képzések Intézetében, a PPKE JÁK Munkajogi tanszékén, a BKF (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola), CSR-menedzsment szakirányú továbbképzésének vezető oktatója.
 • Ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

Tudományos fokozat:

 • PhD (2008), SZTE ÁJK, Munkajog tárgykör

Kutatási terület, szakterület:

 • Munkajog és szociális jog, illetve vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)
 • A munkajogon belül különösen: munkáltatói önszabályozás; soft law a munkajogban; transznacionális munkajog; nemzetközi munkajog; munkajogi kárfelelősség; a munkajog kapcsolata egyéb jogágakkal

Tanulmányok:

 • A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK-n szerzett jogi diplomát (2002), Európa-politika szakértői oklevelet (2002), illetve PhD-fokozatot (2008). 2008-ban EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuveni Katolikus Egyetemen (European Masters Programme in Social Security).

Főbb ösztöndíjak:

 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bolyai-ösztöndíjasa; DAAD; Japan Foundation; ILO-ISLLSS; ERA-Trier; EUI-Florence; Socrates-Erasmus (TSM, LMP); TÁMOP; EABIS; Comptrasec / France (Bordeaux); CEU-Budapest; Soros Foundation Kazakhstan; Alapítvány a választásokért stb.

Kitüntetések, díjak:

 • Nemzetközi szakmai elismerés
  - „Marco Biagi Award 2011” (International Association of Labour Law Journals) c. munkajog-tudományi nemzetközi tudományos kitüntetést (egy spanyol és holland kollégájával társszerzőként)
  - Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies (EJICLS) & Adapt International Bulletin − editorial board tagja, Adapt University Press, Italy.
 • Több elismerő oklevél OTDK-témavezetésért (pl. 2011, Pécs: I. helyezett dolgozat).

Szervezeti tagságok:

 • MTA-Pécsi Tudományegyetem (PTE) nemzetközi Munkajogi Kutatócsoport
 • Magyar Munkajogi Társaság
 • Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság
 • Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
 • Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület
 • Network on European Labour and Social Law of Young Researchers

Publikációk:

 • Rendszeresen előad nemzetközi és hazai konferenciákon, mintegy 60 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven. Ld. https://vm.mtmt.hu/www/index.php