Dr. H. Szilágyi István

 

Munkahely, munkakör:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Jogbölcseleti Tanszék, habilitált egyetemi docens

Tudományos fokozat(ok):

 • Doct. univ. (1994)
 • Ph.D. (1998)

Kutatási terület, szakterület:

 • a magyar jogbölcseleti gondolkodás története, különös tekintettel Horváth Barna és Bibó István munkásságára
 • a jogi antropológia elméleti kérdései és eszmetörténete
 • a jogszociológia elméleti kérdései, a magyarországi romák társadalmi-jogi helyzete
 • jog és irodalom

Tanulmányok:

 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1982–87)
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola (1991–94)

Ösztöndíjak:

 • 1998 l’Univeristé de la Mediterranée, Aix-Marseilles I, Aix en Provence (4 hét); 1997 Rijksuniversiteit van Groningen (4 hét)
 • 1996 Rijksuniversiteit van Groningen (4 hét)
 • 1995 Rijksuniversiteit van Groningen (4 hét)
 • 1994 Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne (4 hét)
 • 1994 Université Toulouse 1, Sciences Sociales (5 hónap)
 • 1993 Rijksuniversiteit van Amsterdam (4 hét)
 • 1992 Rijksuniversiteit van Amsterdam (6 hét)

Oktatási tevékenységek:

 • 1996–1999 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Államelméleti Tanszéken oktatott kurzusok: “Bevezetés a jog- és államtudományokba”, “Jogszociológia”.
 • 1996–1999 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Vizuális és Kulturális Antropológia Tanszéken oktatott kurzus: “Jogi antropológia”.
 • 1995– Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszéken oktatott kurzusok: „Államelmélet” (2011– ), “Államelmélet I.” (eszmetörténet) (2003–2011), „Államelmélet II” (rendszeres államtan) (2002–2011), “Bevezetés a jogfogalmakba” (1996–2011), “Jogszociológia” (1997– ), “Jogi antropológia” (1998–2006), “Szociológia” (2006–2011), “Kommunikáció” (2007– ), „Kultúraközi kommunikáció” (2009– ). Szemináriumi kurzusok: „A politikai gondolkodás története a kezdetektől Aquinoi Szent Tamásig” (2012– ), “Jogi antropológia” (2007– ), “Jog és irodalom” [ERASMUS hallgatók részére angol nyelven is (2004– )], “Bibó István politikai filozófiája” (2002– ), “A hazai roma kisebbség jogi helyzete” (2000– ) [ERASMUS hallgatók részére angol nyelven is (2004– )], “Politikai szociológia” (2001–2003), “Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből” (2000–2003).
 • 1989–1998 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéken oktatott kurzusok: “Államelmélet” (1997–1998), “Jogelmélet” (1996–1997), “Bevezetés a jog- és államtudományokba” (1994–1996), “Jogszociológia” (1991–1994). Szemináriumi kurzusok: “A romák társadalmi integrációja” (1994–1998), “Jogi antropológia” (1994–1998), “Bibó István politikai filozófiája” (1991–1994).

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php