Dr. Csatlós Erzsébet

 

Szakmai tapasztalat

 • Időtartam: 2012. február 1. - 2014. január 31.
 • Foglalkozás/beosztás: tudományos segédmunkatárs
 • Főbb tevékenységek és feladatkörök: A 101463K. számú OTKA pályázat keretén belüli kutatási feladatok
 • A projekt címe: A nemzetközi jogi normák hatása a magyar joggyakorlatra
 • Munkáltató: Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

 • Időtartam: 2008-2011
 • Foglalkozás/beosztás: Doktorandusz (nyilvános vita: 2011. október 26.; fokozatszerzés: 2011. december 15.)
 • Főbb tevékenységek és feladatkörök: Kutatás, publikálás, konferencia előadások, oktatás
 • Munkáltató: Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
 • Tevékenység típusa, ágazat: Kutatás, oktatás, oktatási segédanyag készítése, versenyfelkészítés (Jessup Moot Court nemzetközi perbeszédverseny)
 • Időtartam: 2006 júl.-aug.
 • Foglalkozás/beosztás: gyakornok
 • Főbb tevékenységek és feladatkörök: Vádiratok írása, tárgyalások látogatása
 • Munkáltató: Békéscsabai Városi Ügyészség

Tanulmányok

 • Időtartam: 2008-2011
 • Végzettség/képesítés: PhD fokozat (OM azonosító: F162198; oklevélszám ÁJTK – 10/2011. PhD)
 • Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: Nemzetközi jogi, nemzetközi magánjogi és Európa-jogi képzési program
 • Doktori értekezés címe: Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete
 • Kutatási terület: Nemzetközi közjogban: területszerzés, tengerjog, sarkvidékek jogi helyzete, környezetvédelem; EU-jogban: közös kül-és biztonságpolitika, civil válságkezelés
 • Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
 • Időtartam: 2009-2011
 • Végzettség/képesítés: Master II. Droit européen – spécialisation Europe centrale et orientale (EU-szakjogász közép-és kelet-európai specializációval)
 • Szakdolgozat címe: L’Union européenne et la gestion civile des crises: l’UE doit/est capable à agir?
 • Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: Francia nyelvű kurzusok:
  Uniós politikák és Közép-és Kelet-Európa modul (uniós energiapolitika; uniós környezetvédelem; uniós kereskedelmi politika; monetáris és gazdasági integráció) Közép-és Kelet Európa politika modul (Közép-és Kelet-Európa történelme; Kisebbségvédelem; Schengen térsége és a külső határok; az EU és Oroszország; az EU és a Balkán) Társasági jogi modul (európai társasági jog; uniós fiskális politika; uniós bankjog) Belső piaci modul (uniós fogyasztóvédelem; polgári együttműködés az EU-ban) Versenyjogi, közlekedésjogi és közjogi szerződések modul (versenyjog, közjogi szerződések; közlekedésjog az EU-ban)
 • Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Université Jean Moulin Lyon III. (szegedi kihelyezett tagozat, vendégoktatók által tartott kurzusok)
 • Időtartam: 2008-2009
 • Végzettség/képesítés: Master I. EU-jog
 • Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: Francia nyelvű kurzusok: Az EU felépítésének alapelvei; Az EU intézményei és döntéshozatala; Európai történelem; Peres eljárások az EU-ban; Bevezetés a tagállamok közjogába; Bevezetés a versenyjogba; A belső piac joga 1-2; A volt 2. és 3. pillér; Bevezetés a szabadság, biztonság és jog térségébe; Magánjogi szerződések; Európai gazdaság; Alapjogok; Idegen nyelv.
 • Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Université Jean Moulin Lyon III. (szegedi kihelyezett tagozat, vendégoktatók által tartott kurzusok)
 • Időtartam: 2005-2008
 • Végzettség/képesítés: Francia szakjogász
 • Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: Francia nyelvű kurzusok: Bevezetés a francia magánjogba; Francia civilizáció 1-2.; Francia alkotmányjog; Francia közigazgatási jog 1-2; Francia polgári jog 1-2; Francia munkajog; Francia kereskedelmi jog; Nemzetközi magánjog; Beszélt és írott nyelvi gyakorlatok 1-6.; Szakszöveg fordítás 1-2; gyakorlati órák.
 • Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Université Jean Moulin Lyon III. – Université de Montpelier I. – Université François Rabelais de Tours – Szegedi Tudományegyetem
 • Időtartam: 2003-2008
 • Végzettség/képesítés: Jogász
 • Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: A jogi alapképzés tárgyai
 • Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Tanulmányutak

 • 2009. júl. 6-11. L’Union européenne: l’heure de la relance - Université européenne d’été 2009 (nyári egyetem); Budapest, Magyarország
 • 2009. március EU intézmények, Brüsszel, Belgium
 • 2008. szept. 4-7. Biennial Coonference of European Society of International Law (ESIL), Heidelberg, Németország
 • 2007. okt. 6-13. EU intézményei és működése, Brüsszel, Luxemburg, Trier

Tanulmányi versenyeken elért eredmények

 • 2009. márc. 27-29. The Moot Court, European Community Law Competition angol-francia kétnyelvű EU-s perbeszédverseny; regionális döntőn való részvétel a magyar csapatban
  Bangor, Wales, Egyesült Királyság
 • 2008. márc. 1. Philip C. Jessup Moot Court Competition; angol nyelvű perbeszédverseny, nemzeti fordulón való II. helyezés csapatban; Szeged, Magyarország

Elismerések

 • 2010 - A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és A „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány Pályázatán nyert I. díj.
  Pályamű címe: „Az Európai Unió és a civil válságkezelés”
 • 2009 - A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és A „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány Pályázatán nyert II. díj.
  Pályamű címe: „A történelem ismétli önmagát? Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében”
 • 2012 - Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány, Herczegh Géza Nemzetközi Jogi emlékoklevél
  Kutatási projektekben való részvétel
 • EUROCORES Programme /ECRP 10/VI “European Collaborative Research Projects International law through the national prism: the impact of judicial dialogue” nemzetközi kutatási együttműködés magyar csoportjának tagjaként [Dr. Chronowski Nóra, habil. (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék) és Dr. Hoffmann Tamás, Ph.D. (egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet) mellett]
 • "Harmonisation of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union and Cross-Border Cooperation" szerb –magyar kutatási együttműködés az SZTE ÁJTK és az Újvidéki Egyetem között; Application of International Law in Domestic Legal Practice c. kutatás, kutatási partner: Dr. Sanja Djajic egyetemi docens, Újvidéki Egyetem

Tudományos szervezeti tagságok

 • Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (2012)
 • Magyar ENSZ Társaság (2008)

Oktatási tevékenység

 • Sarkvidékek nemzetközi jogi helyzete
 • Kisebbségpolitika
 • Közpolitika az Európai Unióban

Konferencia-előadások

 • 2013. április 5-6. EUROCORES Programme /ECRP 10/VI “European Collaborative Research Projects International law through the national prism: the impact of judicial dialogue” c. projekt konferenciája
  Lódz, Lengyelország
  angol nyelvű előadások:
  - Legal basis for the application of customary international law and reference to the decisions of international and foreign courts;
  - Application of other sources of international law (general principles of law and decisions of international organizations) and reference to the decisions of international courts and foreign courts;
  - Interpretation of domestic law and reference to the decisions of international courts and foreign courts.
 • 2012. december 15. Harmonisation of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union and Cross-Border Cooperation c. konferencia
  University of Novi Sad, Novi Sad (Szerbia)
  Angol nyelvű előadás
  Előadás címe:” International Law in the Practice of the Hungarian Constitutional Court”
 • 2012. szeptember 21-22. A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai.
  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
  Miskolc, magyar nyelvű előadás
  Előadás címe: „Az emberiség közös örökségének koncepciója, mint környezetvédelmi eszköz a sarkvidékek példáján keresztül”
 • 2012. jún. 8-9. Állam és magánjog: Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében;
  Magánjogot Oktatók Egyesülete; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest
  Előadás címe: „Hajóroncsok és a beruházás-védelem– A Diana-ügy lehetséges úttörő szerepe”
 • 2012. ápr. 26-29.
  FiPoli ’12 | Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája
  Magyar-szlovák két jó barát…Együttműködési lehetőségek Közép-Európában
  Révkomárom – Pozsony (Szlovákia), magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: „A Sólyom-ügy és ami mögötte van”
 • 2011. jún. 9.
  Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében
  Doktorandusz konferencia, Szeged, magyar nyelvű konferencia
  Előadás címe: „Környezeti katasztrófák: az Arktisz a gazdasági fejlődés oltárán”
 • 2011. máj. 13.
  Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója
  Pécs, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: „Enyém, tied, miénk? Fókuszban az Arktisz kontinentális talapzata”
 • 2011. máj. 4.
  „The Asian 21st Century? Changes of the World Order” The 3rd Central European Conference of Doctoral Students of Politics, Palacky University
  Olomouc, Csehország, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: „Stirring Up the Hornets’ Nest: China and the Sea Routes of the Arctic”
 • 2011. ápr. 15.
  International Conference of PhD Students in Law
  Timisoara, Románia, francia nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: „L’Arctique: la place des batailles de droit international”
 • 2010. nov. 27.
  Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJTK
  Budapest, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Security Implications in the Arctic”
 • 2010. nov. 18-19.
  Kovács István Emléknapok – Az Alkotmány és Gyakorlata 20 év távlatában
  Szeged, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: ”A közös kül-és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás”
 • 2010. nov. 11-14.
  FiPoli ’10 Európa közepén?! Integráció, Stratégiai Partnerség és határon túli magyarok; 5. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája.
  Kolozsvár, Románia; magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Konfliktusok és konfliktus-megelőzés a nagyvilágban: az Európai Unió és a civil válságkezelés mezején”
 • 2010. nov. 11-14.
  XI. RODOSZ (Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége) Konferencia
  Kolozsvár, Románia, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Hajózás az Arktiszon: az Északnyugati-átjáró jogi helyzete”
 • 2010. nov. 4-5.
  Jog és Irodalom. Interdiszciplináris jogász-bölcsész konferencia.
  Szeged, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Montesquieu: A törvények szelleméről – Az Európai Unió a hatalommegosztás elméletének tükrében”
 • 2010. aug. 8-12.
  7th International Conference of PhD Students, University of Miskolc.
  Miskolc, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Eu Climate Change and Energy Questions in the Arctic”
 • 2010. máj. 21.
  VII. Doktorandusz Konferencia
  Debrecen, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “A hajók által okozott szennyezés problémája az Arktiszon: az egyoldalú aktusoké a jövő”
 • 2010. május 7-9.
  Second International Forum “Rule of Law and Human Rights”
  Kyiv, Ukrajna, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Environmental Unilateralism in the Arctic in a Human Rights Approach”
 • 2010. ápr. 15-17.
  International Conference of PhD Students in Law
  Timisoara, Románia, francia nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: ”The Legal Regime of Arctic Ice in International Law”
 • 2010. márc. 25-27.
  Spring Wind 2010 – International PhD Conference Organised by the
  Association of Hungarian PhD and DLA Students
  Pécs, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “The Protection of the Environment in the Arctic: the Future in Unilateralism?”
 • 2010. ápr. 15-17.
  International Conference of PhD Students in Law
  Timisoara, Románia, francia nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: ”The Legal Regime of Arctic Ice in International Law”
 • 2010. márc. 25-27.
  Spring Wind 2010 – International PhD Conference Organised by the
  Association of Hungarian PhD and DLA Students
  Pécs, angol nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “The Protection of the Environment in the Arctic: the Future in Unilateralism?”
 • 2009. máj. 29.
  VI. Debreceni Doktorandusz Konferencia
  Debrecen, magyar nyelvű előadás tartása
  Előadás címe: “Az Arktisz speciális nemzetközi jogi státusza”
  Szeged, 2012. június 5.

Publikációk:

Magyar nyelvű tanulmányok, cikkek

 • A Titanic jogi helyzete. in: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga, ISSN 2063-1987, 2012/2. szám. p. 8-18.
  http://profuturo.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=2&cikk_id=244
 • A római kor és a középkor tengerjoga. in: De iurisprudencia et de iure publico, VI. évfolyam, 2012/3. szám, 52.972. n. http://www.dieip.hu/2012_2_01.pdf
 • Hajózási statisztikák hatása az Északnyugati-átjáró jogi státuszára. in: Ünnepi E-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára (Szerk.: Prof. Dr. Katona Tamás) Szeged, Szegedi tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2012, ISBN 978-963-306-154-1; p. 351-371. / 41.098. n.
 • A szuverenitás gyakorlásának nemzetközi közjogban felmerült problémái az Antarktiszon. in: Iustum Aequum Salutare, VIII. 2012/1. p. 117–132./50.792 n. http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20121sz/08.pdf
 • Az Antarktisz nemzetközi jogi helyzete a XXI. században. in: Miskolci Jogi Szemle, VII. évfolyam 2012/1.; p. 47-69./50.780. n.
 • Környezetvédelmi rezsim az Arktiszon. in: Jogelméleti Szemle, 2012/2. szám. 74.702.n. http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos50.pdf
 • Gondolatok a közös kül-és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás kapcsolatáról. in: Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz - Tanulmányok Kovács István tiszteletére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012. p. 289-297./21.543. n.
 • Környezeti katasztrófák: az Arktisz a gazdasági fejlődés oltárán? in: Természeti és Ipari Katasztrófák. Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében (szerk.: Mezei Péter) Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Szeged, 2012, p. 115-126./ 28.829. n.
 • A civil EU-missziók jogi helyzete. in: Forvm - Acta Universitatis Szegediensis Publicationes Doctorandorum, I. évfolyam, 2011. ISSN 0324-6523. p. 51-66./38.920 n.
 • Montesquieu: A törvények szelleméről – Az Európai Unió a hatalommegosztás elméletének tükrében. in: Jog és Irodalom – Recht und Literatur – Droit et Litterature. Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák I. (szerk. Varga Norbert) Szeged, 2011. ISBN 978-963-306-142-8. p. 43-60./55.498.n
 • A kontinentális talapzat határaival kapcsolatos aktuális kihívások az Északi-sarkvidék példáján. in: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga, ISSN 2063-1987, 2011/1. szám. p. 67-83. /32.501. n.http://profuturo.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=2&cikk_id=133
 • Enyém, tied, miénk? Fókuszban az Arktisz kontinentális talapzata. in: Jogász Doktoranduszok I. Pécsi találkozója, Tanulmánykötet (szerk: Bencsik András, Fülöp Péter) 2011, ISBN 978-963-642-405-3. p. 468-478. / 35.465. n
 • A szektorelmélet és az Arktisz. Múlt. Jelen. Jövő? in: De iurisprudentia et iure publico, V. Évfolyam, 2011/2. szám. 75.710. n. http://www.dieip.hu/2011_3_05.pdf
 • Az Északi-sarkvidék légterének nemzetközi jogi helyzete. In: Jogelméleti Szemle, 2011/2.; 18.693. n. http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos46.html
 • Az Európai Unió és a civil válságkezelés. in: De iurisprudentia et iure publico, V. Évfolyam, 2011/1. ; 106. 941. n. http://www.dieip.hu/2011_1_03.pdf
 • A hajók által okozott szennyezés problémája az Arktiszon: Az egyoldalú állami aktusoké a jövő? in: Jogtudományi Közlöny 2011/2. szám, p. 129-135.; 37.955 n.
 • A közös kül-és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás in: Kül-világ, No. 4. (2010), p. 64-87., 73.872.n http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2010/04/csatlos.pdf
 • Olajszennyezés az Arktiszon - a felelősség rendezése nemzeti és nemzetközi síkon. in: Acta Juridica et Politica - Publicationes Doctorandorum Juridicorum, 2009, Tomus IX. Fasciculus 1. p. 43-70./66.628 n.
 • Az egyoldalú állami aktusok nemzetközi jogi helyzete. in: Miskolci Jogi Szemle, 5. évfolyam 2010/1. szám, Bíbor kiadó, ISSN 1788-0386, p. 132-158/ 82.415 n.
 • A fenntartható fejlődés új dimenziója: az Arktisz és az EU. in: Jogelméleti Szemle 2010/1. szám, HU ISSN 1588-080X, 46.563 n. http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos41.html
 • Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében II.: A kiaknázási lehetőségek felfedezésétől napjainkig. in: De iurisprudentia et iure publico, IV. évfolyam 2010/2. szám. HU ISSN 1789-0446, 41.466 n. http://www.dieip.hu/2010_2_01.pdf
 • Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében I.: A kezdetektől az első területszerzési kísérletekig. in: De iurisprudentia et iure publico, IV. évfolyam 2010/1. szám, HU ISSN 1789-0446, 49.455. n. http://www.dieip.hu/2010_1_02.pdf
 • Az Arktisz jégvilágának nemzetközi jogi minősítése. in: Jogtudományi Közlöny 2010/4. szám. p. 192-197/ 24.279 n.
 • Idegen nyelvű tanulmányok, cikkek

  Magyarországon megjelent idegen nyelvű tanulmányok, cikkek

  • Hot Situation in the Icy North – Security Implications in the Arctic. in: Jogelméleti Szemle, 2011/4.; 20.088. n.; http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos48.html
  • L’Union européenne et la gestion civile des crises: l’UE doit/est capable à agir? Partie II. La gestion civile des crises en action. in : Jogelméleti Szemle/Journal of Legal Theory/Journal de Théorie du Droit/Zeitschrift für Rechts Theorie, 2011/1.; 258.372. n http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos45.html
  • L’Union européenne et la gestion civile des crises: l’EU doit/est capable à agir? Partie I. : L’évolution de la gestion civile des crises dans une intégration économique: l’apparition de la Communauté dans les relations internationales. in : Jogelméleti Szemle/Journal of Legal Theory/Journal de Théorie du Droit/Zeitschrift für Rechts Theorie, 2010/4.; 182.994.n. http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos44.html
  • The Control of Pollution from Vessels in the Arctic: Formation of a Customary Law or Breaching of International Law? in: Profectus in litteris II. – Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián, Szerk.: P. Szabó Béla, Szemesi Sándor, 2010. május 21.; ISSN 2062-1469, p. 75-82.; 25.158 n.
  • EU Climate Politics and Energy Questions in the Arctic. Conference Volume (ed: Bikvalfi Péter), 7th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Center, 2010 Hungary, ISBN 978-963-661-935-0 Ö; p. 1-6./ 16.502 n.
  • Unilateralism and the History of the Law of the Sea: a Continuing Story? in: Jogelméleti Szemle/Journal of Legal Theory/Journal de Théorie du Droit/Zeitschrift für Rechts Theorie, 2010/2. szám HU ISSN 1588-080X, 75.005 n. http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos42.html
  • The Legal Regime of Unilateral Act of States. in: Miskolc Journal of International Law. Volume 7. (2010) NO. 1. HU ISSN 1785-7309. p. 33-60/ 83.334 n. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjil15/20101csatlos1.pdf
  • Protection of the Environment in the Arctic: the Future in Unilateralism? in: Spring Wind 2010 Pécs - Conference Volume (szerk.: Zadravecz Zsófia). Association of Hungarian PhD and DLA Students. ISBN: 978-615-5001-05-5. p. 66-79/ 13.325 n.

  Külföldön megjelent tanulmányok cikkek

  • Sovereignty Issues in the Arctic with a New Player from Asia: China’s Influence on the Future of the Arctic. in: Journal of East-European and Asian Studies; ISSN 2065-9970, Vol. 2. No. 2. December 2011. p. 191-209. /54.241. n.
  • Stirring up the Hornets´ Nest: China and the Sea Routes of the Arctic. in: Contemporary European Studies, ISSN 1802-4289; 2011/1. p. 87-99.; 26.716. n http://www.ces.upol.cz/pic/item/pdffile/66.pdf
  • L’Arctique: la place des batailles de droit international. in: European Legal Studies and Research, International Conference of PhD Students in Law, Timisoara, April 2011, Conference Volume (ed: Radu I Motica; Lucian Bercea; Viorel Pasca), ISSN 2066-6403, p. 187-197.; 47.045. n.
  • Hajózás az Arktiszon: az Északnyugati-átjáró jogi helyzete. in: XI. RODOSZ Konferenciakötet. Társadalomtudományok (szerk. Székely Tünde), Kolozsvár, Románia, 2010. ISBN: 978-973-88394-3-4. p. 59-74./37.837. n.
  • An Icy Question: The Possibility of Governing Arctic Sea Ice. in: Jurnalul de Studii Juridice /Journal of Legal Studies/ Revue d’études juridique, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi Facultatea de Drept, Anul V. Nr. 1-2/2010., p. 29-44.; 35.692 n. http://jls.upa.ro/attachments/055_Jurnalul%20de%20Studii%20Juridice%201-2-2010.pdf
  • Environmental Unilateralism in the Arctic in a Human Rights Approach. in: Second International Forum „Rule of Law and Human Rights” Kyiv, Ukrajna, Conference Volume. ISBN 978-966-8875-59-5. p. 10-17/ 37.937 n.
  • The Legal Regime of Arctic Ice in International Law. in: European Legal Studies and Research, International Conference of PhD Students in Law, Timisoara, April 2010 Conference Volume II. (ed: Radu I Motica; Lucian Bercea; Viorel Pasca) ISSN 2066-6403. p. 136-145/ 35.944 n.

  Megjelentetésre elfogadott cikkek, tanulmányok

  • Grotius és a mare liberum koncepciója. in: Jogtörténeti Szemle
  • International Law in the Practice of the Hungarian Constitutional Court. in: konferenciakötet
  • Hajóroncsok és a beruházás-védelem– A Diana-ügy lehetséges úttörő szerepe. in: konferenciakötet
  • Az emberiség közös örökségének koncepciója, mint környezetvédelmi eszköz a sarkvidékek példáján keresztül. in: konferenciakötet