Dr. Kovács Endre Miklós

 

Munkahelyek:

 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály; Törvényességi Felügyeleti Osztály - törvényességi referens
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar - tanársegéd

Kutatási terület, szakterület:

 • Önkormányzati alapjogok
 • A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata
 • A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Tanulmányok:

 • PhD-képzés: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2010-től)
 • Jogi egyetemi diploma: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2008)
 • Európa politika speciális képzés: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2006)
 • Áthallgatói ösztöndíj: Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Kar, Kolozsvár (2006)

Tanulmányi versenyek, díjak:

 • I. helyezés a Külügyminisztérium és az EUvonal által megrendezett, 2007 őszén útjára indított első TézEUsz 2011 – Tézisek az EU-elnökségi stratégiához elnevezésű országos tanulmányi diákkonferencia és versenyen (2008)
 • II. helyezés a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Balatonfüred) Állam- és Jogtudományi Szekció Jog- és Állambölcseleti Tagozatában
 • Részvétel a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Győr) Állam- és Jogtudományi Szekció Jog- és Állambölcselet Tagozatában (Államelmélet) (2005)

Tanulmányutak:

 • Tanulmányi célú látogatások az uniós szervek mellett működő Magyarország Állandó Képviseleténél, valamint az Európai Parlamentnél, az Európai Bizottságnál, továbbá az Észak-atlanti Szerződés Szervezeténél, a NATO-nál (2006, 2007, 2008)

Szakmai, közéleti tevékenységek:

 • Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, alapító tag, alelnök (2011-től)
 • De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat, lapalapító, társszerkesztő (2007-től)
 • Magyar ENSZ Társaság, pártoló tag (2005-től)
 • Politológiai és Államelméleti Tudományos Diákkör (jelenleg: Politikatudományi és Államelméleti Tudományos Diákkör), hallgatói koordinátor (2003-2008)

Konferencia előadások:

 • A (kirívóan) közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényi felhatalmazó rendelkezései az Alkotmánybíróság előtt – A közösségi együttéléssel kapcsolatos helyi szabályozás alapjogi korlátai
 • „Law in Action – Szemelvények a joggyakorlatból” című konferencia (Szeged, 2013. május 31.)
 • Az önkormányzati reform irányvonalai
 • Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Szeged, 2011. október 14.)
 • Az Európai Unió segítségnyújtási eszközei az ajkai vörösiszap-katasztrófa kapcsán, különös tekintettel az Európai Polgári Védelmi mechanizmusra
 • Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében (Szeged, 2011. június 9.)
 • Az Európai Unió és a magasan képzett bevándorlók
 • 6. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (Budapest, 2010. november 27.)
 • Az Európa erőd “kiskapui”, azaz a XXI. századi tudásalapú Európai Unió legális migrációra vonatkozó politikája
 • 5. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája – Integráció, stratégiai partnerségek és határon túli magyarok (Kolozsvár, 2010. november 11-14.)
 • Hol lakik a szuverenitás? – Az Európai Unió két alternatívája: államszövetség vs. szövetségi állam
 • 2. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája – 50 éves az Európai Unió – Többszintű kormányzás az Európai Unióban (Szeged, 2007. november 30-december 1.)

Publikációk:

Szerkesztett könyv

 • Fejes Zsuzsanna – Kovács Endre Miklós – Paczolay Péter – Tóth J. Zoltán (szerk.): Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban (tanulmánykötet a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, valamint a Gondolat Kiadó közös kiadásában)

Tanulmányok

 • Gondolatok a megújított lisszaboni stratégiáról az Európai Unió globális kihívásainak tükrében. Európai Tükör 2009/2. szám (február) Külügyminisztérium, Budapest
 • A versenyképes Európai Unió fenntartásának útján – a magyar elnökség feladatai a megújított lisszaboni stratégia kapcsán. TézEUsz 2011 – Tézisek az EU-elnökségi stratégiához, Külügyminisztérium-EUvonal, Budapest. 2008.