Dr. Fejes Zsuzsanna

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közjogi Intézet, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi docens

Tudományos fokozat:

 • PhD állam- és jogtudomány

Kutatási terület, szakterület:

 • Államelmélet, az Európai Unió államtani kérdései
 • A kormányzás új formái, többszintű kormányzás az Európai Unióban
 • Az államszerkezet területi megoszlásának kérdései, önkormányzatiság, határon átnyúló regionális együttműködések

Tanulmányok:

 • Doktori oklevél (PhD): 2010. július, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
 • Szakirányú továbbképzés: 2004. szeptember, Európa-jogi szakjogász képzés
 • Jogi egyetemi diploma: 2000. június, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Oktatási tevékenységek:

 • 2000-től Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, illetve (jelenleg) egyetemi docens
 • 2012-től Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közjogi Intézet, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi docens (félállásban)

Oktatott tantárgyak

Előadások

 • Európa politika – ÁJK: jogász PhD doktori képzésben
 • Államelmélet, Bevezetés az államelméletbe – ÁJK: jogász szakon, nemzetközi tanulmányok BA, politológia BA, munkaügyi és társadalombiztosítás BA képzésekben
 • Állam-és jogelmélet; Államtan – NKE
 • Politológia – ÁJK: jogász szakon; BTK: általánosan művelő tárgyként; ETSZK: szociális munka BA nappali és levelező képzésben
 • Alkotmányjog – NKE

Fakultatív kollégiumok, gyakorlatok

 • Többszintű kormányzás és európai együttműködés – ÁJK: jogász PhD doktori képzésben
 • Államelmélet szeminárium – ÁJK: politológia BA képzésben
 • XX. századi államelméletek – ÁJK: nemzetközi tanulmányok BA levelező képzésben
 • Határ menti együttműködések Európában és Magyarországon – ÁJK: jogász szakon, nemzetközi tanulmányok BA, politológia BA képzésekben; BTK: Európa-tanulmányok képzésben
 • Európai civil társadalmak – ÁJK: jogász szakon, nemzetközi tanulmányok BA, politológia BA képzésekben
 • Kisebbségpolitika – ETSZK: szociális munka BA nappali és levelező képzésekben

Kutatásban való részvétel

 • Regional project networks in Czech Republic, Hungary and Poland”. New Modes of Governance – NEWGOV project. European University Institute, Florence, Italy. 2007.
  Kutatásvezető: Prof. Dr. Bruszt László.
  Kutatásban betöltött szerep: a Dél-Alföldi régió koordinátora.
 • „A határ menti együttműködések jogi és közigazgatási háttere, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges irányai”. K 42892. sz. OTKA kutatás. 2003-2007.
  Kutatásvezető: Dr. Soós Edit.
  Kutatásban betöltött szerep: résztvevő kutató.
 • Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban – és Magyarországon. K 43209. sz. OTKA kutatás. 2003-2005.
  Kutatásvezető: Dr. Kovács László Imre.
  Kutatásban betöltött szerep: résztvevő kutató.
 • “Regional identity and new social actors”. Európai integráció és társadalmi tudat. NKFP-5/0067/2002. sz. kutatás. Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet (ISES), Szombathely.
  Kutatásvezető: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc.
  Kutatásban betöltött szerep: a Dél-Alföldi régió kérdőíves lekérdezésének koordinátora.

Tanulmányutak

 • 24th International Summer University on “Federalism, Decentralisation and Conflict esolution” Institute of Federalism. Switzerland, Fribourg. 19 Augustus–10 September 2012.
 • Council of Europe. Transparency and Public Ethics: a Challange to Democracy. Local, national and international aspects. International Colloquy. Strasbourg, France, 27 June –04 July 2011.
 • The Committee of the Regions of the EU. Open Days. 8th European Week of Regions and Cities. Brussels, Belgium, 4-7 October 2010.
 • University of Tromso, Faculty of Law. Norvegian Fund. Supervisor: Prof. Dr. Per Christiansen. Tromso, Norway, 9-18 March 2009.
 • Association of European Border Region (AEBR), Strasbourg, France, 01-04 June 2006.
 • European University Institute, Summer School. „REGIONS IN EUROPE. Historical Regions and ’New Regionalism’: Social and Cultural Perspectives”. Florence, Italy, 3-10 September 2005.

Szakmai, közéleti tevékenységek:

SZTE ÁJK

 • Részvétel a SZTE ÁJK politológia BA és politikatudomány MA képzés két szakirányának kidolgozásában
 • Oktatásszervező és koordinátori tevékenység a posztgraduális Európa-politika szakirányú továbbképzésben és a Politológia BA és MA képzésben (2006-2010)
 • Államelméleti és Politikatudományi Tudományos Diákkör tanszéki felelőse, a Kari Tudományos Diákköri Tanács tagja
 • FORVM c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, SZTE ÁJK

Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

 • Európai Tükör c. folyóirat, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (2010. december – 2011. június)

Tagságok, tisztségek

 • Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztály, titkár (2013-)
 • Európai Unió Régiók Bizottsága (The Committee of the Regions) EGTC Platform, Experts Group: member (2011-)
 • Magyar Jog- és Államtudományi Társaság: alelnök (2011-)
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság: tagság (2010-)
 • Magyar Politikatudományi Társaság: tagság (2004-)

Konferencia előadások

 • Fejes, Zsuzsanna: The Theories of the National and European Constitutional Identities. Institut Culturel Hongrois. Paris, 10 October 2012.
 • Fejes Zsuzsanna: A „jó állam” államelméleti megközelítésben. MTA SZAB Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága, Szeged, 2012. április 26.
 • Fejes Zsuzsanna: Az európai területi együttműködés tapasztalatai és lehetőségei az EU külső határai mentén – különös tekintettel a magyar-ukrán határra. Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. II. Rákóczi Ferenc Magyar Nyelvű Főiskola, Beregszász, Ukrajna. 2012. március 28-31.
 • Fejes Zsuzsanna-Soós Edit: Az Európai Területi Társulások a tudományos vizsgálat szemszögéből. EGTC jóváhagyó hatóságok éves találkozója. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Lovasberény, 2012. február 27-28.
 • Fejes Zsuzsanna: Az európai területi együttműködés megújulásának lehetőségei – az 1082/20606/EK rendelet felülvizsgálata alapján. SZTE ÁJK, Szeged, 2011. október 20.
 • Fejes Zsuzsanna: Vajdaság szerepe az európai területi együttműködésben – a Duna Stratégia. III. Régiótörténeti Konferencia. Szeged, 2011. május 20.
 • Fejes Zsuzsanna: Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében. Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában. SZTE ÁJK, Kovács István emléknapok. 2010. november 18-19.
 • Fejes, Zsuzsanna: The trans-border impact of JHA from the perspective of local authorities Conference on “Europe and the World: The Changing Landscape of Liberty and Security in the European Union’s External Relations”, London School of Economics and Political Science. London, 2-3 April 2009.
 • Fejes Zsuzsanna: (Euro)régiók Európája. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája. Szeged, 2007. november 30-december 1.
 • Fejes, Zsuzsanna: Cross-border cooperation in Hungary. Opportunities and difficulties of Institution-building. 6th International Conference of PhD Students. University of Miskolc. 12-18 August 2007.
 • Fejes Zsuzsanna: Regionális identitás és a civil társadalom szerepe a Dél-Alföldi régióban. Politológus Vándorgyűlés. Pécs, 2007. június 22-23.
 • Fejes Zsuzsanna: A határ menti együttműködések és az európai civil lobbi. „Szerbia és Montenegró csatlakozik-e valaha az Európai Unióhoz?” címmel Európai Uniós szakmai-közéleti konferencia az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával. Szerbia, Tóthfalu, 2006. február 25.
 • Fejes, Zsuzsanna: Euroregion – as a New Level in Regional Relation. European University Institute. „REGIONS IN EUROPE. Historical Regions and ’New Regionalism’: Social and Cultural Perspectives. Summer School. Italy, Florence, 3-10 September 2005.
 • Fejes, Zsuzsanna: Regional Strategy and Identity in Hungary. In: 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, 14-20 August 2005.
 • Soós, Edit – Fejes, Zsuzsanna: “The changing context of regional identity in Hungary” Conference on Regional Identities, Cultures, and Images. Sweden, Norrköping, 10-12 March 2005.
 • Fejes Zsuzsanna – Kovács László Imre: Az Európai Parlament tagjai megválasztásának magyar szisztémája. Politológus Vándorgyűlés. Siófok, 2004. június 25-26.
 • Fejes Zsuzsanna: Az EP-választások közösségi szabályozásának fejlődése. Poli2004. Politológus Hallgatók Harmadik Országos Vándorgyűlése. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2004. április 1-2.

Publikációk:

Könyv, monográfia

 • Fábián György – Fejes Zsuzsanna – Kovács László Imre: Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban – és Magyarországon. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2010. [341. p.]
 • Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. [260. p.]

Szerkesztett könyv

 • Fejes Zsuzsanna: Határtalan lehetőségek. Az együttműködés jogi feltételei a magyar–román–szerb hármashatár mentén. In: Soós Edit – Fejes Zsuzsanna (szerk.): Régió a hármashatár mentén. SZTE ÁJK Politológiai Tanszék, Szeged, 2010. 103-119. p.

Tanulmányok, könyvfejezetek

 • Fejes, Zsuzsanna: Constitutional and administrative conditions of the institution-building of the cross-border co-operations in Serbian-Hungarian relation. Szegedi Tudományegyetem ÁJK és Újvidéki Egyetem Jogi Kar, Szeged. 2012. Közlésre elfogadva, megjelenés alatt.
 • Fejes, Zsuzsanna: The Theories of the National and European Constitutional Identities. Institut Culturel Hongrois. Paris, 2012. Közlésre elfogadva, megjelenés alatt.
 • Fejes Zsuzsanna: A területiség új mintái – Európai Duna Régió Stratégia. Blue Ribbon Research Centre, Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2012. Közlésre elfogadva, megjelenés alatt.
 • Fejes Zsuzsanna: A „jó állam” államelméleti megközelítésben. MTA SZAB Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged. 2012. Közlésre elfogadva, megjelenés alatt.
 • Fejes Zsuzsanna: Az európai területi együttműködés tapasztalatai és lehetőségei az EU külső határai mentén – különös tekintettel a magyar-ukrán határra. In: Sándor Berghauer (szerk.) Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. ISBN 978-617-596-066-0. II. Rákóczi Ferenc Magyar Nyelvű Főiskola, Beregszász, Ukrajna. 2012. 9-16. p.
 • Fejes, Zsuzsanna: The European Territorial Cohesion and Its Implications for Serbia. Serbian Political Thought. 1. szám. 2011. 39-61. p. http:/www.sptips.rs/SPT1996/CD-SPT-1.pdf
 • Fejes Zsuzsanna: Vajdaság az európai területi együttműködésben – a Duna Stratégia. Közép-Európai Közlemények. 3-4. szám. 2011. 174-185. p.
 • Fejes Zsuzsanna: A Duna-stratégia a többszintű kormányzás rendszerében. Európai Tükör. 1. szám. 2011.105-112. p.
 • Fejes Zsuzsanna: Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében. Kül-Világ, VII. évfolyam 4. szám. 2010.
 • Tóth, Judit – Fejes, Zsuzsanna: Multilevel Governance and the Competences of Local and Regional Authorities in the Area of Freedom, Security and Justice. Committee of the Regions, Brussels, 2009. [98. p.]
 • Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Az euroregionális együttműködések szereplői és céljai Magyarországon. Pro Minoritate, No. 2. 2008. 111-139. p.
 • Soós, Edit – Fejes, Zsuzsanna: Hungarian experiences of cross-border cooperation. Fundamentum, 5. szám. 2008. 123-158. p.
 • Fejes Zsuzsanna: A magyar civil társadalom. Politika.hu, 2008. 1-2. 27-32. p. http://phe.hu/images/politikahu/3_1/ph2008.1-2.pdf
 • Fejes Zsuzsanna – Soós Edit – Sallai János – Tóth Judit (szerk.) – Vájlok László: Schengenre hangolva. Európai Műhelytanulmányok, 13. szám. 2007. [47. p.]
 • Fejes, Zsuzsanna: Cross-border cooperation in Hungary. Opportunities and difficulties of Institution-building. In: 6th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, LAW Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. 97-102. p.
 • Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: A határon átnyúló együttműködések intézményesültsége Magyarországon I-II. Európai Tükör, 7-8. szám és 9. szám. 2007. 104-120. és 100-113. p.
 • Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Az euroregionális együttműködések európai jogi vonatkozásai. Európai Jog, VI. évfolyam 6. szám. 2006. 18-28. p.
 • Fejes Zsuzsanna: Az euroregionális együttműködések intézményesültsége Magyarországon. Feladatok és kihívások. Comitatus, november-december. 2006. 20-40. p.
 • relations. The case study of DKMT Euroregon. Central European Political Science Rewiew, Vol.4. No. 21-22. Fall-Winter 2005. 124-140. p.
 • Fejes, Zsuzsanna: Regional Strategy and Identity in Hungary. In: 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, LAW Innovation and Technology Transfer Centre, 2005. 33-37. p.
 • Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: (Euro)regionális identitás, avagy a határ menti együttműködés lehetőségei a Dél-Alföldi régióban. Comitatus, április. XV. évfolyam 4. szám. 2005. 32-46. p.
 • Fejes Zsuzsanna – Kovács László Imre: Az Európai Parlament tagjai megválasztásának magyar szisztémája. In: A kibővült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. Válogatás a 2004. június 25-26-i Politológus Vándorgyűlésen elhangzott tanulmányokból. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2005. 39-49. p.
 • Döbrönte Katalin – Fejes Zsuzsanna: Regionális tudat és új társadalmi szereplők. Civil szféra. – 2003. november 21-én Szombathelyen a „Nonprofit szervezetek versenyképességének fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban” címmel megrendezett regionális konferencia anyaga. In: Nonprofit szervezetek versenyképességének fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban. Martineum Római Katolikus Alapítvány, Szombathely, 2004. 50-63. p.
 • Fejes Zsuzsanna: Jogharmonizáció a regionális politika tárgykörében. Collega, VII. évfolyam 1. szám. 2003. 77-83. p.
 • Fejes Zsuzsanna: A határ menti együttműködések jogi-intézményi aspektusból, kitekintéssel a magyar határrégiókra. Acta Juridica et Politica Szeged. Publicationes Doctorandorum Juridicorum, 2003. Tomus II. Fasc. 5. 101-125. p.
 • Fejes Zsuzsanna: A határon átnyúló együttműködések elméleti alapjai és gyakorlati megvalósulása a közép- és kelet-európai térségben. Collega, IV. évfolyam 2. szám. 2002. 33-38. p.