Elnökség határozatai

2014. év
1/2014. (IV. 8.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

- Dr. Amberg Erzsébet (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd, r. százados)

- Dr. Fazekas Ágota Nikolett (Gyulai Járásbíróság, bírósági titkár)

- Dr. Gyergyák Ferenc (Alkotmánybíróság, főtanácsadó)

- Dr. Kaszás Eszter (Dr. Balsai Szabolcs Ügyvédi Irodája, ügyvédjelölt)

- Dr. Magyar Elemér (nyugdíjas ügyvéd)

- Dr. Oláh Miklós Péter (Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési Iroda, irodavezető-helyettes)

A határozat hatálybalépésének napja: 2014. április 8.

2013. év
1/2013. (IX. 25.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

- Dr. Bakos Kitti (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd)

- Dr. Daragó Dénes (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

- Dr. Fekete Balázs (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Európajogi Tanszék, egyetemi adjunktus; Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, tudományos munkatárs)

- Dr. Mészáros János (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, PhD-hallgató)

- Dr. Papp Tekla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens)

- Dr. Pintér Beatrix (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

- Dr. Tárczy Edit (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, törvényességi referens)

- Dr. Varga Endre (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, megbízott előadó)

- Prof. Dr. Varga Zs. András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, dékán; Közigazgatási Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár)

A határozat hatálybalépésének napja: 2013. szeptember 25.

2012. év
9/2012. (XII. 21.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

- Dr. H. Szilágyi István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Jogbölcseleti Tanszék, egyetemi docens)

- Dr. Nagy Tamás (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi docens)

- Dr. Nótári Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, egyetemi docens; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs)

- Dr. Sárkány Péter (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Ügyfélszolgálati Osztály, osztályvezető)

- Dr. Sulyok Márton (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. december 21.

8/2012. (VI. 5.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

- Dr. Antal Csanád (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, egyetemi tanársegéd)

- Dr. Auer Ádám (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató)

- Dr. Baracsi Katalin (Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, titkárságvezető)

- Dr. Czenczer Orsolya (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék, egyetemi docens)

- Dr. Csatlós Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs)

- Dr. Monori Gábor (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, egyetemi adjunktus)

- Dr. Szentes Barbara (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, PhD-hallgató)

- Dr. Szilágyi Péter Albert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, egyetemi tanár)

- Dr. Szmodis Jenő (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, egyetemi adjunktus)

- Dr. Temesvári Péter (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Osztály, Jogi Csoport, jogi referens)

- Dr. Vörös Judit (Dr. Galavitsné Dr. Ábrahám Krisztina, ügyvédjelölt)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. június 5.

7/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) keretében megjelenő Államreform c. tematikus számhoz kapcsolódó szakmai konferencia előkészítéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

6/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt az Európai Bizottság, a hazai központi államigazgatási szervek, a Magyar Tudományos Akadémia és annak területi szervei, valamint a hazai egyetemek, továbbá a Társaság illetékességi területén fekvő önkormányzatok civil támogatási lehetőségeivel kapcsolatos részletszabályok felkutatásáról.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

5/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt az MTI nonprofit Zrt. Országos Sajtószolgálata (OS) által biztosított szolgáltatások igénybevételéről, valamint ahhoz kapcsolódóan a tárgyi szerződéskötésről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

4/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a www.mjat.hu domain cím delegáltatásáról, valamint ahhoz kapcsolódóan a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) hivatalos honlapjának az elkészíttetéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

3/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi időszaki folyóirat (DIEIP) Társaság általi fenntartásába vételéről, valamint az annak érdekében szükséges adminisztratív kötelezettségek megtételéről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

2/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangúlag dönt a Raiffeisen Bank Zrt. Bronz bankszámlacsomagjáról, valamint az ahhoz kapcsolódó bankszámlaszerződés megkötéséről.

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.

1/2012. (I. 3.) Elnökségi határozatAz Elnökség egyhangú döntése alapján az alábbi személyek a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) tagjává válnak:

- Dr. Balázs Tímea (Kecskemét Megyei Jogú Város aljegyzője)

- Dr. Havassy Sándor (Kecskemét Megyei Jogú Város aljegyzője)

- Dr. Kun Attila (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens)

- Dr. Laluska Pál (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus)

- Dr. Mayer Endre (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Osztály, Jogi Csoport, csoportvezető, jogtanácsos)

- Dr. Nagy Csongor István (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, egyetemi adjunktus)

- Dr. Révész Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens)

- Dr. Sziklay Júlia (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály, főosztályvezető)

- Dr. Szilágyi Roland (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanársegéd)

- Dr. Tóth Benedek (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, PhD-hallgató)

- Dr. Tóth Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens)

- Dr. Visegrády Antal (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár)

A határozat hatálybalépésének napja: 2012. január 3.