Felügyelő Bizottság

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Felügyeli, hogy a Társaság működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabályban foglaltaknak és az egyéb belső szabályzatoknak. Szabálytalan működés esetén intézkedik annak helyrehozataláról.

2011. szeptember 24. napján, a Társaság megismételt alakuló Közgyűlésén az alábbi személyeket választották meg az alapító tagok a Társaság Felügyelő Bizottságába – az Alapszabály vonatkozó rendelkezése alapján ötéves időtartamra – 2011-től 2016-ig terjedő időszakra.

Dr. Zsidai Ágnes
elnök
Dr. Kiss Anna
felügyelő bizottsági tag
Dr. Mészáros Ádám
felügyelő bizottsági tag