Közgyűlés

 

A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A tagsági névsor itt érhető el.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) a Társaság megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának a kimondása;

(b) az alapszabály megállapítása, egyéb szabályzatok elfogadása és ezek módosítása;

(c) az évi költségvetés meghatározása és elfogadása;

(d) az éves mérleg jóváhagyása;

(e) a közhasznúsági jelentés elfogadása;

(f) döntés a tagdíj és egyéb hozzájárulások mértékének a megállapításáról, a fizetésük módjáról és határidejéről;

(g) a Társaság feloszlása esetén a társasági vagyon további felhasználásának módja;

(h) az Elnökség tagjainak megválasztása illetve döntés a visszahívásukról;

(i) az Elnökség határozatainak felülvizsgálata;

(j) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;

(k) a tag kizárása;

(l) az Elnökség tagjának kizárása;

(m) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása;

(n) a Felügyelő Bizottság évi beszámolójának elfogadása;

(o) a tagsági jogviszony törléssel való megszüntetése;

(p) az elnökségi tag tagsági jogviszonyának törlése;

(q) döntés díjak, címek létrehozásáról, odaítéléséről és megszüntetéséről;

(r) a Társaság működésének felügyelete;

(s) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály, valamint a tagok összessége a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.