De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat

 

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a folyóirat, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő

Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők

Dr. Fejes Zsuzsanna – Dr. Kovács Endre Miklós – Dr. Tóth J. Zoltán

Lektori testület

a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság mindenkori tagsága

A folyóirat honlapcímei

www.dieip.hu | www.dieip.com